Lyssna

Skolverkets förslag till ändringar i läroplanen för förskolan m a a regeringsuppdraget om nationella it-strategier

UHR har inga synpunkter på de förslagna formuleringarna i läroplanen. Förslaget ligger i förlängningen helt i linje med UHR:s uppdrag att främja breddad rekrytering till högskolan.

Den digitala strategi som Skolverket har haft i uppdrag att arbeta fram förslag till syftar till att ge såväl förskolan som förskoleklass, skola och fritidshem förutsättningar att bättre utjämna skillnader mellan barn och elever vars möjlighet att utveckla digital kompetens varierar beroende på sådant som socioekonomisk bakgrund och kön. 

Senast uppdaterad: 1 september 2017