Lyssna

Yttrande över betänkandet Likvärdigt, rättssäkert och effektivt - ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning (SOU 2016:25)

Universitets- och högskolerådet (UHR) instämmer i utredningens bedömning att förslaget till nytt nationellt system för kunskapsbedömning inte i sig påverkar tillträdet till högre utbildning.

Om det föreslagna systemet bidrar till ökad likvärdighet i betygssättningen i gymnasieskolan kommer detta enligt UHR även att öka rättssäkerheten vid urvalet till högre utbildning.

I samband med detta anser UHR att arbetet med att tydliggöra de nationella provens roll för betygsättningen bör beakta den pågående utredningen av systemet för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (Tillträdesutredningen).

Du kan ladda ned hela yttrandet som pdf nedan.

Senast uppdaterad: 21 juni 2016