Universitets- och högskolerådet (UHR) delar forskarkarriärutredningens tankar om hur viktigt det är att öka doktoranders, forskandes och undervisande personals mobilitet.

Det framgår av UHR:s yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden (SOU 2016:29). Att mobiliteten ökar bland doktorander, forskande och den undervisande personalen vid universitet och högskolor är viktigt för kvaliteten i utbildning och forskning.

Dessutom ställer sig UHR bakom utredningens förslag på hur uppföljning av mobiliteten kan fördjupas och utvecklas.

Du kan ladda ned hela yttrandet som pdf nedan.

Senast uppdaterad: 21 juni 2016