Universitets- och högskolerådet (UHR) avstyrker den föreslagna standarden för validering och ansluter sig till Valideringsdelegationens synpunkter (Komm2016/00409-2).

UHR informerar i yttrandet om några av myndighetens uppdrag. I regleringsbrevet för 2016 har UHR fått uppdraget att etablera en ordning för att stödja universitet och högskolor i deras arbete med att bedöma reell kompetens samt att underlätta samarbete mellan lärosätena.

Statliga universitet och högskolor samt enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda vissa examina, ska bjudas in att delta i åtgärder inom ramen för satsningen.

UHR har också fått i uppdrag att föreslå hur en försöksverksamhet med en särskild valideringsinsats inom högskolan och yrkeshögskolan kan utformas.

Läs hela yttrandet via länk nedan

Senast uppdaterad: 21 juni 2016