UHR tillstyrker remissen Ds 2018:37 Genomförande av student- och forskardirektivet i alla delar – med önskan om några förtydliganden.

När det gäller uppehållstillståndet för forskarstudenter som avslutat sina studier, som föreslås förlängas från sex månader till nio månader, vill UHR gärna se en förlängning till tolv månader. Motiveringen är att det tar tid för utländska studerande att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.

Läs hela UHR:s yttrande via länken nedan.

Senast uppdaterad: 22 maj 2019