Lyssna

Yttrande över MYh:s förslag om föreskrifter för kurser som omfattas av rätt att delta i kommunal vuxenutbildning

Universitets och högskolerådet (UHR) är positiva till Myndigheten för yrkeshögskolans (MYh:s) förslag om föreskrifter som förtydligar vilka kurser som krävs som särskilda förkunskapskrav inom yrkeshögskolan.

Myh har tagit fram ett förslag till föreskrifter över vilka kurser som ofta krävs som särskilda förkunskapskrav inom yrkeshögskolans utbildningar.

UHR instämmer i att det är angeläget att den utökade rätten till Komvux innebär likvärdiga rättigheter för varje individ, oavsett vilken kommun man tillhör.

Ladda ned hela yttrandet som pdf nedan.

Senast uppdaterad: 7 mars 2018