Lyssna

Tidigare terminer

Under denna rubrik finns statistik från antagningsomgångar före höstterminen 2010.

Enklaste sättet att söka i antagningsstatistiken från 2008 och senare är dock genom att använda UHR:s sökfunktion för antagningsstatistik.

Tidigare terminers antagningsstatistik är uppdelad i:

Sökande

Antagna urval 1

Antagna urval 2

Statistik för sökande och antagna redovisas uppdelat på sökande till nybörjarprogram grupperat per utbildningsområde och sökande till samtliga program grupperat per lärosäte. Från vårterminen 2008 och framåt finns även sökande- och antagningsstatistik för kurser.

Urvalsgrupper

Genom åren har urvalsgrupperna förändrats. Nedan finns en förteckning över grupperna som användes vid urval mellan 1997 och 2010. Före antagningsomgången 97/98 fick lärosäten själva avgöra vilka grupper de ville använda.

97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10
                         
BP BP BP  BP BP BP BP BG BG BG BG BG BG
BL BL BL BL BL BL BL            
BF BF BF BF BF BF BF BF BF BF BF BF BF
BU                        
HP HP HP HP HP HP  HP HP HP HP HP HP HP
HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA    
                         
Förändringar                      
  BU-utl betyg till BL         BP och BL slås ihop till BG   HA slopas
 Förklaringar               
BF omdöme från folkhögskola         BG gymnasiebetyg inkl utländska betyg, alla betyg omräknade till 20-skalan  
BL gymnasiebetyg sifferbetyg 1-5 skalan        
BP  gymnasiebetyg program IG-MVG 20-skalan        
BU utländska gymnasiebetyg                  
HA högskoleprovsresultat +  arbetslivserfarenhet              
HP högskoleprovsresultat                  

Senast uppdaterad: 19 november 2015