För information om urvalsgrupper, se sidan Tidigare terminer.

Antal sökande till programutbildningar

Antal sökande till samtliga program sorterat efter lärosäte
Excel PDF
VT2010 VT2010
HT2009 HT2009
VT2009 VT2009
HT2008 HT2008
VT2008 VT2008
HT2007 HT2007
VT2007 VT2007
HT2006 HT2006
VT2006 VT2006
HT2005 HT2005
VT2005 VT2005
HT2004 HT2004
VT2004 VT2004
HT2003 HT2003
VT2003 VT2003
HT2002 HT2002
VT2002 VT2002
HT2001 HT2001
VT2001 VT2001

 

Antal sökande till nybörjarprogram sorterat efter utbildningsområde (underlag tillgängliga från 2007)
Excel PDF
HT2007 HT2007
VT2007 VT2007
HT2006 HT2006
VT2006 VT2006
HT2005 HT2005
VT2005 VT2005
HT2004 HT2004
VT2004 VT2004
HT2003 HT2003
VT2003 VT2003
HT2002 HT2002
VT2002 VT2002
HT2001 HT2001
VT2001 VT2001

 

Antal sökande till kurser

Antal sökande till samtliga kurser sorterat efter lärosäte
Excel PDF
VT2010 VT2010
HT2009 HT2009
VT2009 VT2009
HT2008 HT2008
VT2008 VT2008

Senast uppdaterad: 19 november 2015