Lyssna

Stöd i kommunernas aktivitetsansvar

Sedan hösten 2015 har UHR enligt en förordningsändring möjlighet att bistå kommunerna med underlag för deras aktivitetsansvar. Detta genom att lämna ut uppgift om huruvida en person, som kan omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar, har en avslutad gymnasieutbildning.

För att få ut uppgifterna behöver kommunen teckna ett avtal med UHR. Uppgiftshämtningen är belagd med en avgift. Även kommunförbund/andra samarbetsorgan kan hämta ut uppgifter under förutsättning att fullmakter samt personuppgiftsbiträdesavtal skickas in.

För frågor eller information om hur man tecknar sig för tjänsten, kontakta UHR via betygsdb@uhr.se.

Senast uppdaterad: 3 december 2015