UHR kan hjälpa kommunerna med underlag som stöd för deras aktivitetsansvar. Det gör vi genom att lämna ut uppgifter om ifall en person, som kan omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar, har en avslutad gymnasieutbildning.

För att få ut uppgifterna behöver kommunen teckna ett avtal med UHR. Vi tar ut en avgift för tjänsten.

Även kommunförbund/andra samarbetsorgan kan hämta ut uppgifter om fullmakter och ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal skickas in till UHR. 

Kontaktuppgifter

För frågor eller information om hur man tecknar sig för tjänsten, kontakta UHR via betygsdb@uhr.se.

Senast uppdaterad: 15 oktober 2018