Lyssna

Stöd i kommunernas aktivitetsansvar

UHR kan hjälpa kommuner med underlag som stöd för deras aktivitetsansvar.

De kommuner som behöver få reda på om en person kan omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar, kan kontakta UHR för att få fram uppgifter om personen i fråga har en avslutad gymnasieutbildning. För att få ut uppgifterna behöver kommunen teckna ett avtal med UHR, som tar ut en avgift för tjänsten.

Även kommunförbund och andra samarbetsorgan kan hämta ut uppgifter.  I de fallen ska fullmakter och ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal skickas in till UHR. 

Kontaktuppgifter

För frågor eller information om hur man tecknar sig för tjänsten, kontakta UHR via e-postadressen betygsdb@uhr.se.

Senast uppdaterad: 18 mars 2022