Under denna rubrik finns statistik från antagningsomgångar före höstterminen 2010.

Enklaste sättet att söka i antagningsstatistiken från 2008 och senare är dock genom att använda UHR:s sökfunktion för antagningsstatistik.

Tidigare terminers antagningsstatistik är uppdelad i:

Sökande

Antagna urval 1

Antagna urval 2

Statistik för sökande och antagna redovisas uppdelat på sökande till nybörjarprogram grupperat per utbildningsområde och sökande till samtliga program grupperat per lärosäte. Från vårterminen 2008 och framåt finns även sökande- och antagningsstatistik för kurser.

Urvalsgrupper

Genom åren har urvalsgrupperna förändrats. Nedan finns en förteckning över grupperna som användes vid urval mellan 1997 och 2010. Före antagningsomgången 97/98 fick lärosäten själva avgöra vilka grupper de ville använda.

97 98

98

99

99

00

00

01

01

02

02

03

03

04

04

05

05

06

06

07

07

08

08

09

09

10

                         
BP BP BP  BP BP BP BP BG BG BG BG BG BG
BL BL BL BL BL BL BL            
BF BF BF BF BF BF BF BF BF BF BF BF BF
BU                        
HP HP HP HP HP HP  HP HP HP HP HP HP HP
HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA    
                         
Förändringar                      
  BU-utl betyg till BL         BP och BL slås ihop till BG   HA slopas
 Förklaringar               
BF omdöme från folkhögskola         BG gymnasiebetyg inkl utländska betyg, alla betyg omräknade till 20-skalan  
BL gymnasiebetyg sifferbetyg 1-5 skalan        
BP  gymnasiebetyg program IG-MVG 20-skalan        
BU utländska gymnasiebetyg                  
HA högskoleprovsresultat +  arbetslivserfarenhet              
HP högskoleprovsresultat                  

Senast uppdaterad: 16 augusti 2017