Topp 10 internationella kurser och program med flest behöriga sökande VT23

Antagning och studier, Statistik
Topp 10 internationella kurser och program på grundnivå med flest behöriga sökande vårterminen 2023 (IKVT23).

• Utbildningar med flest behöriga sökande internationella kurser och program VT 2023

Universitet/högskola
Utbildning
Behöriga
Lunds universitet LU-E1003 - Study abroad: Svenska som främmande språk - nivå 1-8 333
Högskolan Dalarna HDA-V3DD9 - English for Academic Purposes 217
Linnéuniversitetet LNU-F1898 - Studieförberedande engelska för internationella studenter 200
Linnéuniversitetet LNU-F1843 - Svenska på grundläggande nivå 134
Linnéuniversitetet LNU-F1850 - Digital bildbehandling 121
Högskolan Väst HV-91321 - International Mechanical Engineering 101
Linnéuniversitetet LNU-F1851 - Musik och sociala medier 53
Linnéuniversitetet LNU-F1844 - Svenska på mellannivå 37
Linnéuniversitetet LNU-F1855 - Transdisciplinära perspektiv på lycka och hälsa 37
Linnéuniversitetet LNU-F1852 - Genusperspektiv på etik och global hälsa 26

Senast uppdaterad: 18 november 2022