Universitets- och högskolerådet fattar beslut om alternativt urval, annan behörighet eller andra krav. I tabellerna på denna sida visas endast de beslut som är giltiga.

Beslut andra krav från och med 2011

Högskola / universitet Kurs / program Titel / ämne Beslut Gäller till och med

Göteborgs universitet

program

Förskollärarprogram riktat mot yrkeserfarna (pdf)

2020-11-26

vt 2022

Göteborgs universitet

program

Grundlärarprogrammet riktat mot yrkesverksamma (pdf)

2021-03-23

vt 2022

Högskolan i Borås

program

Designtekniker utbildning (pdf)

2019-07-11

vt 2022

Högskolan i Halmstad program Professionellt idrottsutövande (pdf) 2014-03-27 tills vidare
Högskolan Kristianstad kurs Case Management, 30 hp (pdf) 2013-04-10 tills vidare
Högskolan Kristianstad program Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem med inslag av validering (pdf) 2018-09-11 ht 2021
Karlstads universitet kurs Danspedagogiska året 60 hp (pdf) 2020-04-09 vt 2021
Karlstads universitet program  Kandidatprogram i danspedagogik (pdf) 2014-03-14 tills vidare
Karlstads universitet program Musikproduktionsprogrammet (pdf) 2021-02-26 vt 2022
Karolinska Institutet program Kandidatprogram i biomedicin (pdf) 2013-11-28 tills vidare
Kungliga musikhögskolan program  Kandidatprogram i musikpedagogik med inriktning musikterapi (pdf) 2021-04-07 vt 2022
Kungliga musikhögskolan program Konstnärligt kandidatprogram i musik, komposition med inriktning elektroakustisk musik / konstmusik (pdf) 2021-01-20 vt 2022
Kungliga tekniska högskolan program Kandidatprogram i IKT (pdf) 2013-11-28 tills vidare
Linköpings universitet program Civilingenjör, industriell ekonomi (pdf) 2014-02-10 tills vidare
Linköpings universitet program Civilingenjör, teknisk fysik och elektronik (pdf) 2014-02-17 tills vidare
Linköpings universitet program Erfarenhetsbaserat grundlärarprogram (pdf) 2020-04-23 vt 2022
Linköpings universitet program Internationella civilingenjörsprogrammet (pdf) 2014-02-17 tills vidare
Linköpings universitet program Kandidat i affärsjuridik med Europainriktning (pdf) 2014-02-17 tills vidare
Linnéuniversitetet program

Förskollärarprogram för pedagogiskt yrkesverksamma i förskolan (pdf)

2018-12-03 ht 2022
Luleå tekniska universitet program

Gehörsbaserat musikskapande (pdf)

2018-02-15 ht 2021
Lunds universitet kurs

Damkör (pdf)

2018-12-19 vt 2022
Lunds universitet program

Kandidatprogram i Ekonomi och Samhälle (pdf)

2019-10-18 vt 2022
Lunds universitet program

Kandidatutbildning i Livsmedelsteknik (pdf)

2020-11-04 vt 2022
Mittuniversitetet program

Industridesign (pdf)

2012-04-10 tills vidare
Mälardalens universitet program

Informativ illustration - Informationsdesign (pdf)

2021-01-12 vt 2022
Stockholms konstnärliga högskola program Kandidatprogram i danspedagogik (pdf) 2013-12-11 tills vidare
Stockholms konstnärliga högskola program Kandidatprogram i dans (pdf) 2013-12-11 tills vidare
Stockholms konstnärliga högskola program Ämneslärarprogram inriktning dans (pdf) 2013-12-11 tills vidare
Stockholms universitet kurs Svenska som andraspråk för döva (pdf) 2018-03-19 ht 2021
Stockholms universitet program Förskollärarprogrammet (pdf) 2013-05-23 tills vidare
Stockholms universitet program Grundlärarprogrammet mot förskoleklass och årskurs 1–3 med profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning (pdf) 2020-12-22 vt 2022
Stockholms universitet program Kandidatprogram i Global Management (pdf) 2013-11-28 tills vidare
Stockholms universitet program Kandidatprogram i historia, politik och samhälle (pdf) 2019-03-11 vt 2022
Stockholms universitet program Språkkonsultprogrammet (pdf) 2012-12-19 tills vidare
Sveriges lantbruksuniversitet program Kandidatprogram hippolog (pdf) 2014-02-19 tills vidare
Sveriges lantbruksuniversitet program Skogsmästarprogram (pdf) 2014-03-12 tills vidare
Södertörns högskola  kurs Datajournalistik för yrkesverksamma (pdf) 2018-09-17 ht 2021
Södertörns högskola kurs Digitalt berättande för journalister (pdf) 2019-07-08 vt 2022
Södertörns högskola kurs Digital research och faktagranskning (pdf) 2019-07-08 vt 2022
Södertörns högskola program  Europaprogrammet med inriktning miljövetenskap (pdf) 2019-03-07 vt 2022
Södertörns högskola program Grundlärarprogram med med interkulturell profil mot fritidshem, erfarenhetsbaserad (pdf) 2012-02-24 tills vidare
Örebro universitet kurs Musik för lärare 1 7-9, 30 hp (pdf) 2011-03-03 tills vidare
Örebro universitet kurs Musik för lärare I, gymnasiet, 30 hp (pdf) 2011-03-03 tills vidare
Örebro universitet program Kandidatprogram musikalisk gestaltning (pdf) 2019-01-17 ht 2022
Örebro universitet program Ämneslärarprogram inriktning musik (pdf) 2011-06-21 tills vidare

 

Beslut annan platsfördelning och alternativt urval från och med 2017

Högskola / universitet Kurs / program Titel / ämne Beslut Gäller till och med
Göteborgs universitet program

Ämneslärarprogrammet, inriktning musik (pdf)

2022-03-18 vt 2025
Högskolan Väst program Arbetsintegrerat grundlärarprogram 4-6 (pdf) 2018-11-26 ht 2021
Kungliga musikhögskolan program  Kandidatprogram i musikpedagogik med inriktning musikterapi (pdf) 2021-04-07 vt 2024
Luleå tekniska universitet program Ämneslärarprogrammet, dans (pdf) 2017-03-14 vt 2022
Lunds universitet program Biomedicinprogrammet (pdf) 2019-11-26 vt 2023
Lunds universitet program International business (pdf) 2016-09-29 ht 2021
Lunds universitet program Kandidatprogram i ekonomi och samhälle (pdf) 2019-10-18 vt 2022
Mittuniversitetet program Industridesign (pdf) 2019-02-05 vt 2022
Stockholms universitet program Internationellt kandidatprogram (pdf) 2017-12-21 ht 2021
Södertörns högskola program Grundlärarutbildning med interkulturell profil, inriktning fritidshem - arbetsintegrerad utbildning (pdf) 2019-07-11 ht 2022

 

Beslut andra krav, annan platsfördelning och alternativt urval från och med 2014

Högskola / universitet Kurs / program Titel / ämne Beslut Gäller till och med
Göteborgs universitet program Ämneslärare dans (pdf) 2020-04-07 vt 2022
Karlstads universitet program Kandidatprogram i danspedagogik (pdf) 2014-03-14 tills vidare
Karlstads universitet program Ämneslärare musik (pdf)

2020-03-17

vt 2022

Kungl. Musikhögskolan program Ämneslärare musik (pdf) 2021-01-20 vt 2024
Kungl. Musikhögskolan program Ämneslärare musik - rytmik (pdf) 2019-02-27 vt 2021
Linköpings universitet program Möbeldesign (pdf) 2021-02-25 vt 2024
Linköpings universitet program Möbelsnickeri (pdf) 2021-02-25 vt 2024
Linköpings universitet program Möbeltapetsering (pdf) 2021-02-25 vt 2024
Lunds universitet program International Business (pdf) 2016-09-29 ht 2021
Lunds universitet kurs Musikproducent (MUHE68) (pdf) 2019-01-07

vt 2022

Lunds universitet kurs Musikproducent (MUHG68) (pdf) 2019-12-05

vt 2022

Lunds universitet kurs Singer-songwriter (MUHC90) (pdf) 2018-12-19

vt 2022

Lunds universitet kurs Tolkning i offentlig sektor (pdf) 2021-03-03

vt 2022

Lunds universitet program Ämneslärare musik.pdf 2019-12-05

vt 2022

Stockholms konstnärliga högskola program Kandidatprogram i danspedagogik (pdf) 2018-11-08 ht 2022
Stockholms universitet program Internationell företagsekonomi och statsvetenskap (pdf) 2017-12-21 ht 2022
Stockholms universitet kurs Tolkning i offentlig sektor 1, arabiska (pdf) 2020-03-09 vt 2022
Stockholms universitet kurs Tolkning i offentlig sektor 1, dari (pdf) 2020-03-09 vt 2022
Stockholms universitet kurs Tolkning i offentlig sektor 1, mongoliska (pdf) 2020-03-02 vt 2022
Stockholms universitet kurs Tolkning i offentlig sektor 1, persiska (pdf) 2020-03-02 vt 2022
Stockholms universitet kurs Tolkning i offentlig sektor 1, somaliska (pdf) 2020-03-02 vt 2022
Stockholms universitet kurs Tolkning i offentlig sektor 1, tigrinska (pdf) 2020-03-09 vt 2022


För tidigare beslut kontakta utredarna Petra Brundell, Erica Finnerman, Lotten Delin och Linda Puhls via e-post tilltradesfragor@uhr.se.

Senast uppdaterad: 19 april 2022