Universitets- och högskolerådet fattar beslut om alternativt urval, annan behörighet eller andra krav.

Beslut andra krav från och med 2013

Högskola / universitet Kurs / program Titel / ämne Beslut Gäller till och med
Göteborgs universitet program Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram 2015-03-25 ht 2017
Högskolan i Halmstad program Professionell idrottskarriär och arbetsliv 2015-02-18 ht 2017
Högskolan i Halmstad program Professionellt idrottsutövande 2014-03-27 tills vidare
Högskolan Kristianstad kurs Case Management, 30 hp 2013-04-10 tills vidare
Högskolan Kristianstad program Grundlärarprogram, inriktning mot fritidshem 2015-02-09 ht 2017
Karlstads universitet program Verksamhetsintegrerat grundlärarprogram 2018-04-23 vt 2021
Karolinska Institutet program Kandidatprogram i biomedicin 2013-11-28 tills vidare
Kungliga tekniska högskolan program Kandidatprogram i IKT 2013-11-28 tills vidare
Linköpings universitet program Civilingenjör, industriell ekonomi 2014-02-10 tills vidare
Linköpings universitet program Civilingenjör, teknisk fysik och elektronik 2014-02-17 tills vidare
Linköpings universitet program Internationella civilingenjörsprogrammet 2014-02-17 tills vidare
Linköpings universitet program Kandidat i affärsjuridik med Europainriktning 2014-02-17 tills vidare
Linköpings universitet program Kandidat i samhälls- och kulturanalys 2014-02-24 tills vidare
Linköpings universitet program Kandidat i statistik- och dataanalys 2014-02-17  
Luleå tekniska universitet program Konstnärlig kandidat i datorgrafik 2015-02-17 ht 2017
Luleå tekniska universitet program

Konstnärlig högskoleexamen i film- och TV-scenografi

2015-02-17 ht 2017
Lunds universitet program

Kandidatprogram i Ekonomi och Samhälle

2019-10-18 vt 2022
Mälardalens högskola program Informationsdesign - informativ illustration 2015-03-23 ht 2017
Mälardalens högskola kurs Kör 1 2015-03-13 ht 2017
Mälardalens högskola kurs Orkester 1 2015-03-13 ht 2017
Mälardalens högskola program Kammarmusikprogrammet 2015-03-13 ht 2017
Stockholms konstnärliga högskola program Kandidatprogram i danspedagogik 2013-12-11 tills vidare
Stockholms konstnärliga högskola program Kandidatprogram i dans 2013-12-11 tills vidare
Stockholms konstnärliga högskola program Ämneslärarprogram inriktning dans 2013-12-11 tills vidare
Stockholms universitet program Förskollärarprogrammet 2013-05-23 tills vidare
Stockholms universitet program Grundlärarprogram 4-6 med profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning 2017-02-07 vt 2021
Stockholms universitet program Kandidatprogram i Global Management 2013-11-28 tills vidare
Sveriges lantbruksuniversitet program Kandidatprogram hippolog 2014-02-19 tills vidare
Sveriges lantbruksuniversitet program Skogsmästarprogram 2014-03-12 tills vidare
Örebro universitet program Program musikalisk gestaltning inriktning komposition 2015-03-12 ht 2017
Örebro universitet program Konstnärligt kandidatprogram i musikproduktion 2015-08-11 ht 2018

 

Beslut annan platsfördelning och alternativt urval från och med 2013

Högskola / universitet Kurs / program Titel / ämne Beslut Gäller till och med
Göteborgs universitet program Konservator 2014-03-19 ht 2014 - vt 2018
Karlstads universitet program Verksamhetsintegrerat grundlärarprogram 2018-04-23 vt 2021
Karolinska Institutet program Tandläkarprogram 2017-12-15 vt 2021
Kungliga musikhögskolan program Ämneslärare i musik 2015-03-13 ht 2017
Linköpings universitet program Möbeldesign 2018-02-22 vt 2021
Linköpings universitet program Möbelsnickeriprogram 2018-03-01 vt 2021
Malmö högskola program Tandläkare 2014-03-14 vt 2018
Mittuniversitetet program Program i möbel- och byggnadshantverk 2015-03-13 ht 2019
Stockholms konstnärliga högskola program Kandidatprogram i danspedagogik 2013-12-11 vt 2017
Stockholms konstnärliga högskola program Ämneslärarprogram inriktning dans 2018-03-15 vt 2019

 

Beslut andra krav, annan platsfördelning och alternativt urval från och med 2014

Högskola / universitet Kurs / program Titel / ämne Beslut Gäller till och med
Göteborgs universitet program Ämneslärare dans 2016-04-28 vt 2019
Göteborgs universitet program Ämneslärare musik 2018-02-26 vt 2021
Högskolan i Borås

program

Designteknikerutbildning 2016-12-20

ht 2019

Karlstads universitet program Kandidatprogram i danspedagogik 2014-03-14 tills vidare
Kungl. Musikhögskolan

program

Musik, inriktning komposition 2016-10-28 vt 2020
Kungl. Musikhögskolan program Ämneslärare i musik 2014-06-26

vt 2019

Kungl. Tekniska högskolan program Arkitektprogrammet 2017-03-29 ht 2017
Kungl. Tekniska högskolan program Bachelor of Science Information and Communication Technology 2014-12-16  
Linköpings universitet program Möbeldesign 2015-03-13 ht 2017
Linköpings universitet program Möbelkonservering 2015-03-13 ht 2017
Linköpings universitet program Möbelsnickeri 2015-03-10 ht 2017
Linköpings universitet program Möbeltapetsering 2018-02-05 vt 2021
Luleå tekniska universitet program Gehörsbaserat musikskapande 2018-02-15 vt 2021
Luleå tekniska universitet program Ämneslärare, inrikning gymnasieskola, fördjupning dans 2017-03-14

ht 2019

Lunds universitet program International Business 2016-09-29 ht 2021
Lunds universitet program Skådespelare 2017-02-21 ht 2019
Lunds universitet program Ämneslärare i musik, inriktning gymnasieskolan 2016-12-22 ht 2019
Mittuniversitetet program Bildjournalistik 2016-05-02 vt 2019
Mittuniversitetet program Industridesign 2015-03-25 ht 2015
Mittuniversitetet program Kandidat i industridesign 2016-04-04 vt 2017
Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet kurs Musik i framtidens förskola 2016-05-12 vt 2019
Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet kurs Musikproducent 2016-06-20 vt 2019
Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet kurs Programförberedande kurs i musik 2016-03-08 vt 2019
Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet kurs Singer-Songwriter 2016-05-02 vt 2019
Mälardalens högskola program Kammarmusikprogrammet 2017-09-08 ht 2020
Mälardalens högskola program Informativ illustration - informationsdesign 2017-10-20

ht 2020

Stockholms universitet program Företagsekonomi och statsvetenskap 2015-10-29 ht 2020
Stockholms universitet program Global management 2015-10-29 ht 2018
Stockholms universitet program Internationell företagsekonomi och statsvetenskap 2017-12-21 ht 2022
Stockholms universitet kurs Tolkning i offentlig sektor 2016-06-30 ht 2019

För tidigare beslut kontakta utredarna Petra Brundell, Erica Finnerman, Lotten Delin och Linda Puhls via e-post tilltradesfragor@uhr.se.

Senast uppdaterad: 2 mars 2021