Lyssna

Förenklingar i UHR:s tillståndsgivning för tillämpande av andra behörighetskrav, annan platsfördelning och alternativt urval

Den 23 oktober 2017 ändrade Universitets- och högskolerådet (UHR) ansökningskraven på lärosäten för att tillämpa andra behörighetskrav, annan platsfördelning och alternativt urval.

Ett ansökande lärosäte behöver nu enbart redovisa följande:

  •  Vid ansökan om andra behörighetsvillkor bedömer UHR om de krav lärosätet vill använda är helt nödvändiga för att den antagna studenten ska ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Lärosätet behöver i ansökan, utifrån bifogade lärandemål, kursmål och beskrivningar av utbildningen, motivera att ett uppställt krav är relevant för utbildningen samt att det är helt nödvändigt för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.
  • Vid ansökan om annan platsfördelning och alternativt urval bedömer UHR om lärosätet har särskilda skäl att tillämpa en annan platsfördelning och andra urvalsgrunder. I ansökan behöver lärosätet motivera att det föreslagna urvalsinstrumentet ger relevant information om de sökande till utbildningen som inte betyg och högskoleprov kan ge. Innehållet i utbildningen ska också motivera att det önskade instrumentet används.

Ansökan

Ansökan sker som tidigare genom webbformuläret. Formuläret kan bara användas för en utbildning i taget. Om ansökan gäller tillstånd för flera utbildningar måste du fylla formuläret flera gånger.

Till ansökan om alternativt urval och andra krav

Frågor om tillstånd kan ställas till Petra Brundell, Erica Finnerman, Lotten Delin eller Linda Puhls via e-post tilltradesfragor@uhr.se eller tfn 010-470 03 00.

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda annan platsfördelning och alternativt urval

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Senast uppdaterad: 2 mars 2021