Lyssna

Information till lärosäten om andra krav och annan platsfördelning/alternativt urval

Universitets- och högskolerådet har tagit fram två vägledningar inför högskolans ansökan om tillstånd till alternativt urval eller tillstånd att använda andra behörighetsvillkor.

Universitet och högskolor kan ansöka till Universitets- och högskolerådet om att få använda behörighetskrav utöver vad som finns inom en områdesbehörighet och om att få använda ett alternativt urval till mer än en tredjedel av platserna. Detta gäller för utbildningar som vänder sig till nybörjare. Universitets- och högskolerådet har tagit fram vägledningar för denna tillståndsgivning, en som gäller behörighetskrav och en som gäller alternativt urval.

Frågor om tillstånd kan ställas till Frida Lundberg och Erica Finnerman, fornamn.efternamn@uhr.se, tfn 010-470 03 00.

Vägledning för ansökan om tillstånd till alternativt urval

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Så här kan bedömningskriterier redovisas

Ansök här

OBS! Formuläret kan bara användas för en utbildning i taget. Om ansökan gäller tillstånd för flera utbildningar måste man fylla i ett formulär för varje utbildning.

Till ansökan om alternativt urval och andra krav

Senast uppdaterad: 23 juni 2016