Lyssna

Ändrade föreskrifter för antagning till yrkeslärarutbildningen (fr o m 1 augusti 2016)

UHR och Skolverket har genomfört ändringar av de föreskrifter som reglerar vad som är kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper när det gäller antagning till utbildning som leder till yrkeslärarexamen samt behörighet att undervisa i yrkesämnen i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkesexamen (UHRFS 2016:2) (pdf)

Kunskapskriterier för de nya ämnena:
- djur för forskningsändamål
- djurparksdjur
- rengöringsservice
- ellära - spårfordon
- spårfordon

Ändrade kunskapskriterier för ämnet:
- gerontologi och geriatrik

Redaktionella ändringar i kunskapskriterierna för ämnena:
- byggproduktionsledning
- tekniska system - VVS
- tätskikt i våtrum

UHR:s föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2016, vilket innebär att de nya föreskrifterna ska användas vid antagningen till yrkeslärarutbildningen som startar från och med vårterminen 2017.       

Senast uppdaterad: 3 juli 2023