Behörighetskraven för yrkeslärarutbildningen är kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper.

För yrkeslärarutbildningen utgörs de särskilda behörighetskraven inte av kurser i gymnasieskolan utan av kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper. För att bedömningarna av de sökandes yrkeskunskaper i ett undervisningsämne ska bli likvärdiga, uttrycks kraven i form av kunskapskriterier.

Lista över yrkeskunskaper

Inom följande yrkesprogram hittar du en lista över kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper:

Undervisningsämnet på gymnasiet

För att du ska få en bild av undervisningsämnet som det ges i gymnasieskolan kan du läsa mer hos Skolverket.

Läs om respektive undervisningsämne hos Skolverket.

Gällande föreskrift, senaste lydelse

Ändringarna (UHRFS 2020:6) avser Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkesexamen.

Ändrade kunskapskriterier för ämnet handel inom handels- och administrationsprogrammet samt att kunskapskriterierna för ämnet näthandel utgår ur föreskriften. 

UHR:s föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2021 och ska användas vid antagningen till yrkeslärarutbildningen som startar från och med höstterminen 2021.   

Länk till tidigare föreskrifter, lagar och regler

Vid frågor kontakta

Petra Brundell
Tfn: 010-470 06 90
E-post enligt fornamn.efternamn@uhr.se

Senast uppdaterad: 20 september 2021