Lyssna

Särskilda behörighetskrav för yrkeslärare

Behörighetskraven för yrkeslärarutbildningen är kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper.

För yrkeslärarutbildningen utgörs de särskilda behörighetskraven inte av kurser i gymnasieskolan utan av kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper. För att bedömningarna av de sökandes yrkeskunskaper i ett undervisningsämne ska bli likvärdiga, uttrycks kraven i form av kunskapskriterier.

Lista över yrkeskunskaper

Inom följande yrkesprogram hittar du en lista över kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper:

Undervisningsämnet på gymnasiet

För att du ska få en bild av undervisningsämnet som det ges i gymnasieskolan kan du läsa mer hos Skolverket.

Läs om respektive undervisningsämne hos Skolverket

Gällande föreskrift, senaste lydelse

Ändringarna (UHRFS 2020:6) avser Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkesexamen.

Pågående översyn inför införandet av ämnesbetyg 

I och med att ämnesbetyg kommer att införas i gymnasial utbildning från och med 1 juli 2025 har Universitets- och högskolerådet i uppdrag att ta fram nya föreskrifter för kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen.

Förslaget publicerades 2023-01-23 med sista svarsdag 24 mars:

Ämnesbetyg i antagning till högskolestudier - Universitets- och högskolerådet (UHR) 

Mer information 

Du som vill söka till yrkeslärarprogrammet kan läsa mer om validering och utbildningens upplägg på Studera.nu:

Lärarutbildningsguiden på Studera.nu

Lärosäteskontakt

Tfn: 010-470 06 04
Maria Ekstrand
E-post enligt fornamn.efternamn@uhr.se

Frågor om föreskrifter

Carmen Holm Nordquist
Tfn: 010-470 05 15
E-post enligt fornamn.efternamn@uhr.se

Senast uppdaterad: 17 februari 2023