Behörighetskraven för yrkeslärarutbildningen är kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper.

För yrkeslärarutbildningen utgörs de särskilda behörighetskraven inte av kurser i gymnasieskolan utan av kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper. För att bedömningarna av de sökandes yrkeskunskaper i ett undervisningsämne ska bli likvärdiga, uttrycks kraven i form av kunskapskriterier.

Lista över yrkeskunskaper

Inom följande yrkesprogram hittar du en lista över kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper:

Undervisningsämnet på gymnasiet

För att du ska få en bild av undervisningsämnet som det ges i gymnasieskolan kan du läsa mer hos Skolverket.

Läs om respektive undervisningsämne hos Skolverket

Gällande föreskrift, senaste lydelse

Ändringarna (UHRFS 2020:6) avser Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkesexamen.

Ändrade kunskapskriterier för ämnet handel inom handels- och administrationsprogrammet samt att kunskapskriterierna för ämnet näthandel utgår ur föreskriften. 

UHR:s föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2021 och ska användas vid antagningen till yrkeslärarutbildningen som startar från och med höstterminen 2021.   

Länk till tidigare föreskrifter, lagar och regler

Mer information 

Du som vill söka till yrkeslärarprogrammet kan läsa mer om validering och utbildningens upplägg på Studera.nu:

Lärarutbildningsguiden på Studera.nu

Lärosäteskontakt

Tfn: 010-470 06 04
Maria Ekstrand
E-post enligt fornamn.efternamn@uhr.se

Frågor om föreskrifter

Petra Brundell
Tfn: 010-470 06 90
E-post enligt fornamn.efternamn@uhr.se

Senast uppdaterad: 22 november 2022