Lyssna

Validering av yrkeskunskaper

Den särskilda behörigheten i antagning till yrkeslärarprogrammet föregås av en validering av yrkeskunskaper.

För antagning till yrkeslärarprogrammet gäller särskilda behörighetskrav i form av kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper. Behörighetskraven utgörs av så kallade kunskapskriterier som bygger på Skolverkets ämnesplaner för gymnasieskolans yrkesprogram.

Kunskapskriterierna i regleras i en bilaga i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkesexamen. Senaste ändringen av föreskriften gjordes 2021 (UHRFS 2021:1).

Du hittar föreskriften i sin helhet i UHR:s författningssamling.

Pågående översyn inför införandet av ämnesbetyg 

Från och med den 1 juli 2025 införs ämnesbetyg i gymnasieskolan. Med anledning av detta har Universitets- och högskolerådet i uppdrag att ta fram nya föreskrifter för kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen. Föreskrifterna tas fram i samråd med Skolverket.

Förslaget till nya föreskrifter har remitterats: Förslag till ändring i UHRFS om särskild behörighet till yrkeslärarprogrammet - Universitets- och högskolerådet (UHR)

UHR:s arbete med införandet av ämnesbetyg

Information till dig som vill ansöka

Du som vill söka till yrkeslärarprogrammet kan läsa mer om validering och utbildningens upplägg på Studera.nu:

Lärarutbildningsguiden på Studera.nu

Lista över yrkeskunskaper per program

Gymnasieskolan har för närvarande tolv nationella yrkesprogram och fem riksrekryterande yrkesprogram.

Ämnen som finns på respektive program:

Undervisningsämnet på gymnasiet

Du hittar information om vilka undervisningsämnen som tillhör de olika yrkesprogrammen på Skolverkets webbplats.

Läs om respektive undervisningsämne hos Skolverket

Kontaktuppgifter

Kontaktperson för dig som arbetar på ett lärosäte

Tfn: 010-470 06 04
Maria Ekstrand
E-post enligt fornamn.efternamn@uhr.se

Frågor om föreskrifter

Carmen Holm Nordquist
Tfn: 010-470 05 15
E-post enligt fornamn.efternamn@uhr.se

Senast uppdaterad: 16 juni 2023