Lyssna

Ändrade föreskrifter för antagning till yrkeslärarutbildningen (fr o m 1 februari 2021)

UHR och Skolverket har genomfört ändringar av de föreskrifter som reglerar vad som är kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper när det gäller antagning till utbildning som leder till yrkeslärarexamen samt behörighet att undervisa i yrkesämnen i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Ändringarna (UHRFS 2020:6) avser Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkesexamen.

Följande kunskapskriterier har lagts till för industritekniska programmet:
Lås- och passerteknik

UHR:s förskrifter träder i kraft den 1 februari 2021, vilket innebär att de nya föreskrifterna ska användas vid antagningen till yrkeslärarutbildningen som startar från och med höstterminen 2021.   

Senast uppdaterad: 8 maj 2023