Lyssna

Ändrade föreskrifter för antagning till yrkeslärarutbildningen (fr o m 1 mars 2021)

UHR har genomfört ändringar av de föreskrifter som reglerar vad som är kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper när det gäller antagning till utbildning som leder till yrkeslärarexamen samt behörighet att undervisa i yrkesämnen i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Ändringarna (UHRFS 2021:1) avser Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkesexamen.

Ändringen innebär att kunskapskriterierna för ämnet handel har ändrats samt att kunskapskriterierna för ämnet näthandel utgår ur föreskrifterna.

UHR:s förskrifter träder i kraft den 1 mars 2021 och ska användas vid antagningen till yrkeslärarutbildningen som startar från och med höstterminen 2021.

Senast uppdaterad: 8 maj 2023