Lyssna

Ändrade föreskrifter för antagning till yrkeslärarutbildningen (fr o m 1 augusti 2017)

UHR har genomfört ändringar av de föreskrifter som reglerar vad som är kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper när det gäller antagning till utbildning som leder till yrkeslärarexamen.

Ändringarna avser föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkesexamen (UHRFS 2017:3).

Följande kunskapskriterier har lagts till för tågteknikutbildningen:
- elektronik – spårfordon
- systemteknik – spårfordon
- datorsystem – spårfordon
- trafikövervakning och signalsystem – spårfordon
- verkstad – spårfordon
- elkraft och traktion – spårfordon

Följande kunskapskriterier har lagts till för flygteknikutbildningen:
- yrkesteknik – flyg
- underhållsteknik – flyg
- ellära och digitalteknik – flyg
- flygplansteknik
- helikopterteknik
- gasturbinmotorer – flyg
- kolvmotorer - flyg

Följande kunskapskriterier är borttagna:
- spårfordonsteknik (tågteknikutbildningen)
- flygyrkesteknik (flygteknikutbildningen)

UHR:s förskrifter träder i kraft den 1 augusti 2017, vilket innebär att de nya föreskrifterna ska användas vid antagningen till yrkeslärarutbildningen som startar från och med vårterminen 2018.

Senast uppdaterad: 14 september 2020