Lyssna

Ändrade föreskrifter för antagning till yrkeslärarutbildningen (fr o m 1 augusti 2018)

UHR och Skolverket har genomfört ändringar av de föreskrifter som reglerar vad som är kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper när det gäller antagning till utbildning som leder till yrkeslärarexamen samt behörighet att undervisa i yrkesämnen i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Ändringarna (UHRFS 2018:3) avser Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkesexamen.

Följande kunskapskriterier har lagts till för VVS- och fastighetsutbildningen:
- ventilation-installation
- ventilation-plåtslageri

Följande kunskapskriterier har lagts till för VVS- och fastighetsutbildningen:
- sprinklerteknik

Följande kunskapskriterier är borttagna:
- ventilationsplåtslageri (VVS- och fastighetsutbildningen och bygg- och anläggningsutbildningen)

UHR:s förskrifter träder i kraft den 1 augusti 2018, vilket innebär att de nya föreskrifterna ska användas vid antagningen till yrkeslärarutbildningen som startar från och med vårterminen 2019.   

Senast uppdaterad: 8 maj 2023