Lyssna

Ändrade föreskrifter för antagning till yrkeslärarutbildningen (fr o m 1 juli 2020)

UHR har genomfört ändringar av de föreskrifter som reglerar vad som är kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper när det gäller antagning till utbildning som leder till yrkeslärarexamen.

Ändringarna (UHRFS 2020:1) avser Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkesexamen.

  • Kunskapskriterierna för yrkesämnena Medicin, Sjukvård, Vård och omsorg, It i vård och omsorg samt Teknik i vård och omsorg utgår ur föreskrifterna.
  • För kunskapskriterierna för yrkesämnena Medicin, Sjukvård samt Vård och omsorg finns nya motsvarande yrkesämnen.
  • För yrkesämnena It i vård och omsorg samt Teknik i vård och omsorg finns inga nya motsvarande yrkesämnen.

UHR:s förskrifter träder i kraft den 1 juli 2020 vilket innebär att de nya föreskrifterna ska användas första gången vid antagningen till yrkeslärarutbildningen som börjar våren 2021.   

Senast uppdaterad: 6 november 2023