Elektroniksystem - installation och underhåll

Det här ämnet kommer att upphöra helt i gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli 2025.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om funktion, konstruktion och uppbyggnad beträffande olika typer av elektronikapparater och elektroniksystem samt om standarder, begrepp, lagar och andra bestämmelser inom området.

Förmåg att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom support, service, installation, programmering och driftsättning av elektronikapparater och elektroniksystem.

Senast uppdaterad: 1 februari 2024