Lyssna

Förslag om ändrade föreskrifter för antagning till yrkeslärarutbildningen

UHR har lämnat förslag om ändringar i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen.

Beslut om förslaget kommer att fattas i april 2020.

Förslaget innebär bland annat ändringar av kunskapskriterier för yrkesämnen inom Vård- och omsorgsprogrammet. Förslaget innebär att kunskapskriterierna för yrkesämnena Medicin, Sjukvård, Vård och omsorg, It i vård och omsorg samt Teknik i vård och omsorg utgår ur föreskrifterna. För kunskapskriterierna för yrkesämnena Medicin, Sjukvård samt Vård och omsorg har Skolverket lämnat förslag om nya motsvarande yrkesämnen. För yrkesämnena It i vård och omsorg samt Teknik i vård och omsorg finns inga nya motsvarande yrkesämnen.

Skolverket har lämnat förslag om övergångsregler för de ämnen som upphävs som innebär att:

  • De ämnen som föreslås upphävas fortsatt kommer att erbjudas för elever som påbörjat gymnasieskolan innan den 30 juni 2021.

  • Fram till den 30 juni 2021 är det möjligt att få legitimation i de ämnen som upphävs.

UHR föreslår att ändringarna ska träda ikraft den 1 juli 2020 och användas första gången vid antagning till yrkeslärarutbildning som börjar våren 2021. Det innebär att efter höstterminen 2020 är det inte längre möjligt att söka till yrkeslärarutbildningen i dessa ämnen.

Senast uppdaterad: 9 september 2020