Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om personbilars och lätta transportfordons konstruktion i relation till användningsområden och teknik, om funktionsprinciper och konstruktioner vad gäller bromsar, chassikomponenter, motorer och kraftöverföringar i personbilar och lätta transportfordon samt om hur system och komponenter samverkar i fordon.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom diagnostisering efter montering av utrustning på personbilar och lätta transportfordon samt inom service, underhåll och reparation av personbilar och lätta transportfordon, enligt de lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.

Senast uppdaterad: 10 november 2015