Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om de material och produkter som används i yrkesmässigt arbete inom minst ett av hantverksområdena finsnickeri, florist, frisör och textil design eller ett av hantverksområdena inom inriktningen övriga hantverk på hantverksprogrammet, om materials och produkters egenskaper, funktion, användningsområden och miljöpåverkan samt om material- och produktval utifrån användningsområde, ekonomi, kvalitet och miljöhänsyn.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om olika trender och om lagar och andra bestämmelser inom det aktuella hantverksområdet.

Senast uppdaterad: 10 november 2015