Ämnet specialidrott får bara ges på riksidrottsgymnasier (RIG) och på nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU).

Övergångsregler

Skolverket omklassificerade ämnet specialidrott från ”yrkesämne” till ”visst ämne” den 1 juli 2017. Du kan fortfarande ansöka om att bli antagen till yrkeslärarutbildningen med specialidrott som ämne - till och med antagningen till utbildning som startar höstterminen 2019. Efter examen har du rätt till lärarlegitimation i specialidrott vilket du får genom att ansöka till Skolverket. En legitimation i specialidrott gäller oavsett hur ämnet är klassificerat.

Högskolor kan anta sökande som bedömts vara behöriga i specialidrott så länge kunskapskriteriet för specialidrott finns i UHR:s föreskrifter. UHR kommer att behålla kunskapskriteriet för yrkesämnet specialidrott i UHR:s föreskrifter (UHRFS 2013:4) till och med den 31 juli 2019, eftersom lärosäten fram tills dess har möjlighet att anta studenter till yrkeslärarutbildningen i specialidrott.

Här på Skolverkets webb kan du läsa mer om övergångsreglerna.

Kunskapskrav

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om metoder och teorier för träning och tävling inom minst en idrott, om olika faktorers betydelse för idrottslig prestationsförmåga och prestationsutveckling, om människokroppens byggnad och funktion, om funktionärskap och ledarskap inom idrotten och om idrottsrörelsens organisation.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda etiska kraven) avseende träning inom och utövande av minst en typ av idrott på elitnivå och inom ledarskap i träningsverksamhet eller i någon annan funktion inom idrottsrörelsen beträffande den aktuella idrotten.

Förmåga att muntligt och skriftligt kommunicera åtaganden och lösningar med personer i olika åldrar och med olika bakgrunder och behov.

Senast uppdaterad: 30 mars 2017