Ämnet specialidrott får bara ges på riksidrottsgymnasier (RIG) och på nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU).

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om metoder och teorier för träning och tävling inom minst en idrott, om olika faktorers betydelse för idrottslig prestationsförmåga och prestationsutveckling, om människokroppens byggnad och funktion, om funktionärskap och ledarskap inom idrotten och om idrottsrörelsens organisation.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda etiska kraven) avseende träning inom och utövande av minst en typ av idrott på elitnivå och inom ledarskap i träningsverksamhet eller i någon annan funktion inom idrottsrörelsen beträffande den aktuella idrotten.

Förmåga att muntligt och skriftligt kommunicera åtaganden och lösningar med personer i olika åldrar och med olika bakgrunder och behov.

Senast uppdaterad: 10 november 2015