Skolverket har beslutat att ämnet Design ska omklassificeras från yrkesämne till ett ”visst ämne”.

Övergångsregler

Skolverket omklassificerade ämnet design från ”yrkesämne” till ”visst ämne” den 30 maj 2018. Du kan fortfarande ansöka om att bli antagen till yrkeslärarutbildningen med design som ämne - till och med antagningen till utbildning som startar höstterminen 2019. Efter examen har du rätt till lärarlegitimation i design vilket du får genom att ansöka till Skolverket. En legitimation i design gäller oavsett hur ämnet är klassificerat.

Högskolor kan anta sökande som bedömts vara behöriga i design så länge kunskapskriteriet för design finns i UHR:s föreskrifter. UHR kommer att behålla kunskapskriteriet för yrkesämnet design i UHR:s föreskrifter (UHRFS 2013:4) till och med den 31 juli 2019, eftersom lärosäten fram tills dess har möjlighet att anta studenter till yrkeslärarutbildningen i design.

Här på Skolverkets webb kan du läsa mer om övergångsreglerna.

Kunskapskrav

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om designprocessens olika delar från problemformulering, marknadsundersökning, funktionsanalys, kravspecifikation, faktainsamling, idégenerering, skiss, modellarbete, analys och presentation av resultatet till utvärdering, om produktutveckling utifrån etiska, estetiska, miljömässiga och funktionella aspekter och om designens och designerns roll i samhället med fokus på människors olika behov och förutsättningar.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom designprocessens olika delar från problemformulering, marknadsundersökning, funktionsanalys, kravspecifikation, faktainsamling, idégenerering, skiss, modellarbete, analys och presentation av resultatet till utvärdering.

Senast uppdaterad: 3 juli 2018