Lyssna

Diploma Supplement

Bilaga till examensbevis

Regeringen har fastställt att varje examensbevis också ska följas av en examensbilaga som beskriver utbildningen och dess plats i utbildningssystemet (Högskoleförordningen 6 kap 10 §).

Bilagan kallas Diploma Supplement och Universitets- och högskolerådet anger vad den ska innehålla (Förordning (2012:172)). Den ska underlätta erkännande och tillgodoräknande av en svensk examen vid anställning och fortsatta studier utomlands men också i Sverige.

Universitets- och högskolerådet har utfärdat närmare föreskrifter om bilaga till examensbevis:

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:9) om bilagan till examensbevis (pdf)

Universitets- och högskolerådets allmänna råd med kommentarer, Bilagan till examensbeviset (pdf)

Förenklad bedömning av kompetens

Examensbilagan innehåller en beskrivning av innehållet i och omfattningen av din svenska examen och det svenska högskolesystemet. Det gör det lättare för arbetsgivare, myndigheter och universitet i Europa när de ska bedöma din svenska utbildning; det förenklar både bedömningen av vilken utbildning din svenska utbildning motsvarar och prövningen av om du ska få rätt att utöva ett reglerat yrke.

Examensbilaga för samtliga utbildningsnivåer

Från och med den 1 juli 2007 ska en examensbilaga utfärdas till samtliga examina på alla utbildningsnivåer.

Examensbilaga till examina utfärdade enligt de äldre bestämmelserna

Fram till utgången av juni 2015 hade den som påbörjat sin utbildning före den 1 juli 2007 rätt att få ut examen enligt den äldre examensordningen. Föreskrifterna (UHRFS 2013:9) omfattar även bilaga till examina utfärdade enligt examensordningen i dess lydelse före den 1 januari 2007.

Information till dem som utfärdar bilagan

Examenshandläggare hittar de texter och länkar som kan behövas för utfärdade av bilagan på hemsidan för stöddokument för Diploma Supplement.

Stöd för examenshandläggare

Senast uppdaterad: 29 december 2022