Lyssna

Examina före 1 juli 2007

Första juli 2007 gjordes Sveriges examenssystem om. Här kan du se vilka examina som fanns i det gamla systemet.

Övergångsregler

Den som har påbörjat en utbildning före den 1 juni 2007 har rätt att ta ut en examen enligt de äldre bestämmelserna till och med den 30 juni 2015.

Mer om övergångsreglerna: Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:199), SFS 2006:1053

Generella examina före 1 juli 2007

 • Högskoleexamen som krävde minst 80 poäng, det vill säga två års studier.
 • Kandidatexamen som krävde minst 120 poäng, det vill säga tre års studier, varav 60 poäng i huvudämnet. Dessutom krävdes att studenten hade genomfört ett självständigt arbete om minst 10 poäng.
 • Magisterexamen med ämnesdjup som krävde minst 160 poäng, det vill säga fyra års studier, varav 80 poäng i huvudämnet. Dessutom krävdes att studenten hade genomfört ett självständigt arbete om minst 20 poäng eller två arbeten om minst 10 poäng vardera.
 • Magisterexamen med ämnesbredd som krävde minst 40 poängs specialisering, inklusive ett självständigt arbete om minst 10 poäng. Studenten måste dessutom ha en generell examen eller en yrkesexamen om minst 120 poäng sen tidigare.

Yrkesexamina före 1 juli 2007

Förutom de generella examina fanns 43 yrkesexamina inom områden som teknik, vård, juridik och konst. Examina märkta med * gavs endast vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som lyder under Jordbruksdepartementet och regleras av en egen förordning, förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet (1993:221).

Förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet (riksdagen.se)

 • Agronomexamen *
 • Apotekarexamen
 • Arbetsterapeutexamen
 • Arkitektexamen
 • Audionomexamen
 • Barnmorskeexamen
 • Barn- och ungdomspedagogisk examen
 • Bildlärarexamen
 • Biomedicinsk analytikerexamen
 • Brandingenjörsexamen
 • Civilingenjörsexamen
 • Dietistexamen
 • Djursjukvårdarexamen *
 • Flyglärarexamen
 • Folkhögskollärarexamen
 • Grundskollärarexamen, 1-7
 • Grundskollärarexamen, 4-9
 • Gymnasielärarexamen
 • Hippologexamen *
 • Hortonomexamen *
 • Hushållslärarexamen
 • Högskoleingenjörsexamen
 • Ingenjörsexamen *
 • Idrottslärarexamen
 • Juris kandidatexamen
 • Jägmästarexamen *
 • Konstnärlig examen: Dans
 • Konstnärlig examen: Konst och design
 • Konstnärlig examen: Musik
 • Konstnärlig examen: Scen och medier
 • Landskapsarkitektexamen *
 • Landskapsingenjörsexamen *
 • Lantmästarexamen *
 • Logopedexamen
 • Läkarexamen
 • Lärarexamen
 • Musiklärarexamen
 • Optikerexamen
 • Organistexamen
 • Ortopedingenjörsexamen
 • Psykologexamen
 • Psykoterapeutexamen
 • Receptarieexamen
 • Röntgensjuksköterskeexamen
 • Sjukgymnastexamen
 • Sjukhusfysikerexamen
 • Sjuksköterskeexamen
 • Sjöingenjörs- och maskinteknikerexamen
 • Sjökaptens- och styrmansexamen
 • Skogsmästarexamen *
 • Skogsteknikerexamen *
 • Slöjdlärarexamen
 • Social omsorgsexamen
 • Socionomexamen
 • Specialistsjuksköterskeexamen
 • Specialpedagogexamen
 • Studie- och yrkesvägledarexamen
 • Tandhygienistexamen
 • Tandläkarexamen
 • Tandteknikerexamen
 • Teologie kandidatexamen
 • Trädgårdsingenjörsexamen *
 • Veterinärexamen *
 • Yrkeshögskoleexamen
 • Yrkesteknisk examen

Examina som togs bort 1 januari 2007

Några examina togs bort som följd av ändringar i högskoleförordningen (2006:1053) som trädde i kraft den 1 januari 2007. De examina som tagits bort är

 • Flyglärarexamen
 • Konstnärlig högskoleexamen i dans, i konst och design, i musik och i scen och medier
 • Organistexamen
 • Maskinteknikerexamen
 • Styrmansexamen
 • Social omsorgsexamen
 • Teologie kandidatexamen
 • Yrkeshögskoleexamen (Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för den nuvarande Yrkeshögskoleexamen)
 • Yrkesteknisk högskoleexamen.

Till Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats (nytt fönster)

Om en student har genomgått en utbildning som leder till någon av de här examina, och utbildningen har slutförts helt före sista juni 2007, får han eller hon ut sin examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med sista juni 2015.

Om en student före den 1 juli 2007 har påbörjat en utbildning som leder till någon av de här examina har han eller hon rätt att slutföra sin utbildning och få en examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med sista juni 2015.

Senast uppdaterad: 29 december 2022