Behörighetskraven för yrkeslärarutbildningen är kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper.

För yrkeslärarutbildningen utgörs de särskilda behörighetskraven inte av kurser i gymnasieskolan utan av kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper. För att bedömningarna av de sökandes yrkeskunskaper i ett undervisningsämne ska bli likvärdiga uttrycks dessa krav i form av kunskapskriterier.

Lista över yrkeskunskaper

Se listan över kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för yrkesämnena inom följande yrkesprogram:

Undervisningsämnet på gymnasiet

För att du ska få en bild av undervisningsämnet som det ges i gymnasieskolan kan du läsa mer hos Skolverket.

Läs om respektive undervisningsämne hos Skolverket.

Gällande föreskrift, senaste lydelse

Ändringarna (UHRFS 2018:3) avser Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkesexamen.

Kunskapskriterier för ett nytt ämne: - sprinklerteknik

Ändrade kunskapskriterier för ämnet: - ventilationsplåtslageri

UHR:s föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2018, vilket innebär att de nya föreskrifterna ska användas vid antagningen till yrkeslärarutbildningen som startar från och med vårterminen 2019.   

Länk till tidigare föreskrifter, lagar och regler

Vid frågor kontakta

Petra Brundell
Tfn: 010-470 06 90
E-post enligt fornamn.efternamn@uhr.se

Senast uppdaterad: 11 september 2019