Behörighetskraven för yrkeslärarutbildningen är kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper.

För yrkeslärarutbildningen utgörs de särskilda behörighetskraven inte av kurser i gymnasieskolan utan av kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper. För att bedömningarna av de sökandes yrkeskunskaper i ett undervisningsämne ska bli likvärdiga uttrycks dessa krav i form av kunskapskriterier.

Lista över yrkeskunskaper

Se listan över kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för yrkesämnena inom följande yrkesprogram:

OBS! För specialidrott gäller särskilda övergångsregler.

 

Gällande föreskrift, senaste lydelse

UHRFS 2017:3
Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013: 4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

Länk till tidigare föreskrifter, lagar och regler via Uhr.se

Vid frågor kontakta

Frida Lundberg
Tfn: 010-470 06 37
E-post enligt fornamn.efternamn@uhr.se

Senast uppdaterad: 29 augusti 2017