Behörighetskraven för yrkeslärarutbildningen är kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper.

För yrkeslärarutbildningen utgörs de särskilda behörighetskraven inte av kurser i gymnasieskolan utan av kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper. För att bedömningarna av de sökandes yrkeskunskaper i ett undervisningsämne ska bli likvärdiga uttrycks dessa krav i form av kunskapskriterier.

Lista över yrkeskunskaper

Se listan över kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för yrkesämnena inom följande yrkesprogram:

OBS! För specialidrott gäller särskilda övergångsregler.

Undervisningsämnet på gymnasiet

För att du ska få en bild av undervisningsämnet, som det ges i gymnasieskolan kan du läsa mer hos Skolverket.

Läs om respektive undervisningsämne hos Skolverket.

Gällande föreskrift, senaste lydelse

UHRFS 2017:3
Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013: 4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

Länk till tidigare föreskrifter, lagar och regler via Uhr.se

Vid frågor kontakta

Petra Brundell
Tfn: 010-470 06 90
E-post enligt fornamn.efternamn@uhr.se

Senast uppdaterad: 23 januari 2018