Universitets- och högskolerådet (UHR) har samordningsuppdrag för validering av yrkeskunskaper för tillträde till yrkeslärarutbildningen.

Från och med antagningen till höstterminen 2017 samordnar UHR validering av yrkeskunskaper för särskild behörighet till yrkeslärarutbildningar. I uppdraget ingår att samordna lärosätenas arbete med validering av yrkeskunskaper som ska resultera i likvärdig bedömning av hög kvalitet.

För att kunna genomföra uppdraget rekryterar och kvalitetssäkrar UHR de bedömare som lärosätena ska använda vid bedömning av yrkeskunskaper samt utreda hur en likvärdighet i bedömningarna kan uppnås. UHR samverkar med aktuella lärosäten, Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan och de olika yrkenas branscher.

UHR:s samordningsansvar gäller från och med den 1 januari 2017. Tidigare hade Malmö högskola samordningsansvaret.

Yrkeslärarutbildningen - inriktningar och behörighet

Vill du veta mer om yrkeslärarprogrammets olika inriktningar och behörighet?
Här via Studera.nu kan du läsa mer.

Kontakt

För mer information, kontakta projektledare Sophia Ekengren,
fornamn.efternamn (at) uhr.se

 

Senast uppdaterad: 13 mars 2017