Dagens Nyheter publicerar i dag UHR:s svar på insändaren "Stryk provet om allför många får höga poäng" från den 2 november.

Universitets- och högskolerådet (UHR) ser mycket allvarligt på alla former av fusk med högskoleprovet. Det är inte acceptabelt att personer med rymliga samveten och plånböcker försöker ta utbildningsplatser från andra som har större rätt att bli antagna. Ett utbrett fusk kan dessutom riskera att urholka, solka och på sikt till och med stoppa denna andra chans till högskoleutbildning som högskoleprovet har gett så många sedan 1977.

Inför högskoleprovet den 24 oktober fick UHR konkreta tips om planer på tekniskt avancerat fusk i Stockholm och Lund. Tillsammans med berörda provanordnare diskuterade vi möjliga åtgärder, bland annat fick provledarna instruktion om att skärpa uppmärksamheten vid provet.

Samtliga provsvar har skickats till Umeå universitet, där högskoleprovsexperter genomför en systematisk analys för att bland annat finna tecken på fusk. Detta underlag tillsammans med tjänsteanteckningar från provledare, tips och annan information går vidare till UHR som tar beslut den 23 november. De allra flesta provsvaren kommer att godkännas och resultaten publiceras på studera.nu. Men i de fall där det sammantaget finns tecken på fusk så kan provsvaren underkännas. Vid misstanke om brott görs dessutom alltid en polisanmälan.

För att stoppa fusket på sikt så räcker det självfallet inte med att gallra bland provsvaren i efterhand eller att öka provledarnas övervakning under provet.

UHR kommer därför att skärpa reglerna för högskoleprovet i de egna föreskrifterna och vid behov föreslå regeringen att ändra i Högskoleförordningen. Om provdeltagare måste försäkra skriftligt på heder och samvete att de inte använt otillåtna hjälpmedel vid högskoleprovet så skulle fler fuskare kunna polisanmälas och fällas i domstol.

Ett nytt, digitaliserat högskoleprov skulle sannolikt öka möjligheterna att stoppa fusk i framtiden. Formerna för en sådan förändring utreds, men ligger flera år framåt i tiden.

En tröst för alla som gör provet på ärligt sätt är att det kan vara dödfött att fuska: Du måste vara behörig för komma in på en högskoleutbildning, oavsett om du konkurrerar med ett gymnasiebetyg eller ett högskoleprovsresultat. Högskoleprovet är ingen bakväg – det är enbart en andra chans för behöriga sökande.

Men detta prov är en chans som betytt mycket för många i Sverige i snart fyrtio år. UHR kommer att göra allt vi kan för att högskoleprovet ska få fortsätta att finnas kvar och fungera som det är tänkt.

Tuula Kuosmanen
avdelningschef vid Universitets- och högskolerådet