Lyssna

Ny Beda-plattform

I mitten av september 2023 kommer nationella betygsdatabasen, Beda, att flytta till en ny teknisk plattform. Information riktar sig i första hand till skolor som rapporterar in sina betyg själva och till centralleverantörer. Varken inrapportering av betyg våren 2023 eller skolor som skickar in betyg till Beda via en centralleverantör kommer att påverkas av plattformsflytten.

Den nya Beda-plattformen för med sig ett nytt utseende på betyg.uhr.se, en ny användarhantering och ett nytt sätt att logga in. Inloggningen blir personlig och inte per skola som idag. En viktig skillnad är att de inloggningar som finns i Beda idag inte kommer att fungera efter plattformsbytet. Autentiseringen, alltså identitetskontrollen av användaren, kommer att göras via en extern inloggningstjänst. 

Varje skola som rapporterar in betyg ska ha en ansvarig rapportör som utses av rektor. Den ansvariga rapportören kan sedan lägga till fler användare/rapportörer för sin skola. Det kommer också att finnas möjlighet att koppla samman flera skolenheter för gemensam inrapportering även om man inte använder en centralleverantör.

Rapporteringsorganisation

Varje skolenhet kommer att kopplas till en rapporteringsorganisation som i sin tur kommer att ha rätt att skicka in betyg från en eller flera skolenheter.
För varje rapporteringsorganisation kommer rapportörer att läggas till och dessa rapportörer kommer då ha rätt att skicka in betyg för kopplade skolenheter.

I samband med plattformsbytet kommer alla skolor som som själva rapporterar in sina betyg etableras i Beda som skolenheter med en tillhörande rapporteringsorganisation. Ansvarig rapportör för dessa skolor utses av skolornas rektorer. UHR kommer att kontakta rektorerna med instruktioner. 

enskild-skolenhet-med_titel 678pxbred 150dpi kopiera.jpg

Sammanslutningar av skolor som vill använda detta alternativ behöver föra en dialog med UHR. Därefter kommer UHR att sätta upp en rapporteringsorganisation med tillhörande skolenheter enligt önskemål.

flera-skolenheter-med_titel678x224px150dpi.jpg

UHR kommer att kontakta samtliga centralleverantörer med instruktioner inför plattformsbytet.

via-central-leverantör-med_titel 678x205px150dpi.jpg

Användare och inloggning

Varje person som behöver kunna logga in i Beda kommer att läggas upp som personlig användare. Användarna kommer att få en behörighet till en rapporteringsorganisation. Behörigheten till rapporteringsorganisationen styr vilken/vilka skolor som användaren får rapportera in betyg från. De användarnamn och lösenord som används idag kommer alltså inte att fungera efter plattformsbytet.

Ansvarig rapportör och rapportör

Det ska finns en person med rollen ansvarig rapportör per rapporteringsorganisation. UHR kontaktar rektor som utser den ansvariga rapportören.

Om flera skolor ska rapporteras av samma rapporteringsorganisation eller om skolans betyg rapporteras av en centralleverantör sker en liknande process för att utse den ansvariga rapportören.

När UHR satt upp användare och inloggningsmöjlighet för den ansvariga rapportören kan denne lägga till fler rapportörer. En stark rekommendation är att alltid ha en extra rapportör utöver den ansvarige rapportören så att någon kan logga in och rapportera in betygen även om den ansvarige rapportören är frånvarande.

Inloggning

Inloggning till Beda kommer att ske via en extern inloggningstjänst där rapportören loggar in med en digital identitet.

Helst inloggning via FIDUS

För rapportörerna kommer inloggningen i Beda ske via deras tjänsteinloggning (som måste vara ansluten till FIDUS, se nedan) hos skola/kommun eller motsvarande. För de skolor som inte har en sådan inloggning finns möjlighet att istället använda eduID. För övergripande krav på tjänsteinloggning med mera, se nedan.

Alla skolor som har, eller kan sätta upp en IDP (IdentityProvider) som ligger i Skolverkets federationsförbund FIDUS ska använda den för inloggning till Beda.

Denna lösning är även rekommenderad för kommande inloggning för elever till digitala nationella prov, se avsnittet Inloggning på Skolverkets webbplats: Tekniska förutsättningar för att genomföra digitala nationella prov

UHR förespråkar att inloggningsmetoden används även för inloggning av rapportörer till Beda. Genom att använda sin befintliga IDP kan de rapportörer som ska logga in i Beda logga in med sina vanliga tjänste-ID:n.

Förutom att IDP:n behöver tillhöra en federation som är medlem i FIDUS måste den använda EPPN (EduPersonPrincipalName) som unikt användarnamn samt tillåta Beda som Service Provider (SP). Vi rekommenderar att rektor kontaktar sin IT-avdelning för att diskutera denna lösning. 

...men eduID fungerar i värsta fall.

Om skolan inte har någon som helst möjlighet att sätta upp en IDP inom FIDUS, kan en digital identitet utfärdad av eduID användas för enskilda användare. Mer om eduID och hur den fungerar på Sunet.se.

Observera att Beda kommer att kräva tillitsnivå AL2 för eduID-användare. Det innebär att personens identitet behöver vara verifierad. För eduID kan det göras med utskick av pinkod via post till personens folkbokföringsadress, samt genom pinkod via SMS till registrerade mobilnummer. Om identitetsverifiering via SMS ska kunna göras, behöver mobilnumrets abonnemang vara registrerat på den person vars identitet ska verifieras. 

Aktivering av användare i Beda

För att Beda ska kunna avgöra om användaren ska släppas in i Beda kontrolleras att personens användarnamn (EduPersonPrincipalName, EPPN) finns upplagd i Beda som aktiv användare. EPPN är ett unikt användarnamn och kan därför användas för att avgöra vilken person som loggar in. 

Parkskolans rektor utser Anita Svensson som ansvarig rapportör för Parkskolans rapporteringsorganisation. Rektorn ringer till kommunens IT-avdelning och säkerställer att den inloggningstjänst de använder är en IDP inom FIDUS. Rektorn frågar då efter Anitas EPPN och får veta att det är anper07@storakommunen.se, vilket rektorn meddelar UHR tillsammans med andra kontaktuppgifter till Anita. UHR lägger upp Anita som användare i Beda med EPPN anper07@storakommunen.se. Anita kan sen logga in i Beda genom att klicka på inloggningsknappen i Beda och sen välja IDP "Stora Kommunen" och ange sina inloggningsuppgifter för sin tjänsteinloggning.

 

Kontakt:

Tekniska frågor
beda@uhr.se

Övriga frågor
betygsdb@uhr.se

Senast uppdaterad: 1 juni 2023