Vi får då och då frågor från vägledare som undrar om de kan tipsa sökande som saknar behörighet i svenska om att använda Universityadmissions.se istället för utbudet på Antagning.se när de vill komma vidare i sina studier. Svaret är ja, men då bör man vara medveten om att en sökande inte kan se sina meriter på Universityadmissions.se.

Universitets- och högskolerådet (UHR) har två webbplatser där studenter kan anmäla sig till högskolestudier i Sverige – Antagning.se och Universityadmissions.se. 

Idag kan universiteten och högskolorna lägga sina utbildningar med utbildningsspråk engelska i de nationella antagningsomgångarna på Antagning.se, förutom på Universityadmissions.se. Men om man vill vara säker på att få hela utbudet av utbildningar på engelska ska man alltså gå in på den senare.

Det finns alltså inget som hindrar att du tipsar sökande utan tillräckliga förkunskaper i svenska att söka kurser och program på Universityadmissions.se om han eller hon är intresserad av att studera ett mastersprogram eller läsa kurser som ges på engelska.

Universityadmissions.se är dock inte en direkt översättning av Antagning.se, det finns några avgörande skillnader:

  1. Utbudet består helt och hållet av utbildningar som har engelska som undervisningsspråk. Något krav på kunskaper i svenska finns alltså inte för utbildningar som visas på Universityadmissions.se. Däremot måste sökande möta behörighetskraven på olika nivåer i engelska. 
  2. Utbildningsutbudet riktar sig i första hand till internationella studenter och består till största delen av mastersprogram, men där ingår också kurser på grundnivå.
  3. Meriter visas aldrig på Universityadmissions.se – de flesta utländska studenter har inga att visa och fliken med meriter skapar bara förvirring hos dem. En student med svenskt personnummer får logga in på Antagning.se för att se sina meriter.
  4. Alla internationella studenter – EU/EES och utanför – uppmuntras att söka till den tidiga antagningsomgångarna med sista anmälningsdatum 15 januari för att kunna få besked så snart som möjligt. Vissa universitet och högskolor lägger dessutom upp de utbildningar som ges på engelska i den nationella omgången för att försöka få fler studenter  från EU/EES-länderna till sina utbildningar.  

  5. Beskrivningen om dokumentation och hur den ska laddas upp/skickas är omfattande på Universityadmissions.se, liksom den om antagningsavgifter och betalrutiner.

Om du som vägledare har frågor om Universityadmissions.se, är du välkommen att skicka ett mejl till vår kommunikatör Marleen.whiteley@uhr.se