Lyssna

Metodik för meritvärdesuträkning

Under hösten 2018 gjordes förändringar i hur betygsmedelvärdet räknas ut för vissa utländska gymnasiebetyg.

En utredning från UHR har visat att uträkningen av betygsmedelvärdet bör vara tydligare och mer likvärdigt mellan länder och utbildningssystem. Den utländska gymnasieutbildningens betygsmedelvärde ska i största möjliga mån räknas på hela utbildningen och på så många ämnen som möjligt. Detta för att efterlikna hur vi räknar ut betygsmedelvärdet för det svenska gymnasiet.

Införs i tre steg i antagningsprocessen

För den som söker utbildning genomförs förändringarna i tre steg. Sökande med gymnasiebetyg från de första länderna som berörs får sina betygsmedelvärden beräknade enligt den nya metoden till antagningen inför vårterminen 2019. Ändringarna har nu genomförts i sin helhet.

Ändringarna berör 73 länder, en dryg tredjedel av världens länder. Många utbildningar har ett framräknat medelvärde på sina gymnasiebetyg som inte kommer att räknas om.

Landinformationen i bedömningshandboken visar hur uträkningen görs

Sökande till vårterminen 2019 med meriter från dessa länder räknas ut på det nya sättet: Gambia, Ghana, Irland, Kenya, Liberia, Malawi, Mauritius, Nigeria, Sierra Leone, Sri Lanka, Swaziland, Sydafrika, Tanzania, Uganda eller Zambia.

Sökande till höstterminen 2019 med meriter från dessa länder räknas ut på det nya sättet: Botswana, Burundi, Egypten, Eritrea, Etiopien, Indien, Iran, Kamerun, Libyen, Namibia, Saudiarabien, Singapore, Storbritannien, Yemen eller Zimbabwe.

Sökande till vårterminen 2020 med meriter från dessa länder räknas ut på det nya sättet: Afghanistan, Albanien, Argentina, Australien, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Brasilien, Bulgarien, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominikanska republiken, Filippinerna, Guatemala, Honduras, Japan, Kanada, Kina, Korea, Kroatien, Kuba, Makedonien, Mexiko, Montenegro, Myanmar, Nicaragua, Nya Zeeland, Paraguay, Peru, Rumänien, Serbien, Serbien och Montenegro, Slovakien, Slovenien, Taiwan, Tjeckien, Ukraina, Ungern, Uruguay, Venezuela, Vietnam eller Österrike.

UHR:s utlåtanden 

UHR utfärdar utlåtanden över utländsk gymnasieutbildning med ändrade betygsmedelvärden från och med 1 november 2018. Ändringen slår igenom för alla länder samtidigt för att ge studenter en möjlighet att planera framtida studier.

Hur kommer sökande att uppleva ändringen?

En sökande till högskolan kan uppleva skillnander i betygsmedelvärdet om följande inträffar:

  • Den sökande har ett utlåtande utfärdat före 1/11 2018 med betygsmedelvärde enligt den tidigare metoden. Hen söker till högskolan när den nya metoden börjat användas i antagningen och får där ett betygsmedelvärde uträknat enligt den nya metoden.
  • Den sökande har tidigare sökt högskoleutbildning och betygsmedelvärdet räknades enligt den tidigare metoden. När hen söker igen räknas betygsmedelvärdet ut enligt den nya metoden.
  • Den sökande har ett utlåtande utfärdat efter 1/11 2018 med betygsmedelvärde enligt den nya metoden. Hens meriter är från ett land som ännu inte börjat räknas om i antagningen. Hen får ett betygsmedelvärde uträknat enligt den tidigare metoden.

Vid frågor från sökande är det viktigt att berätta om varför uträkningen av betygsmedelvärdet har uppdaterats och att omräkningarna införs vid olika tidpunkter. Samtliga sökande med meriter från ett visst utbildningsland har uppdaterats samtidigt.

Personer som har ett utlåtande där betygsmedelvärdet är uträknat enligt den tidigare metoden behöver inte ansöka om ett nytt utlåtande. Alla nödvändiga uppgifter finns i utlåtandet och varken grundläggande eller särskild behörighet påverkas.

Senast uppdaterad: 14 september 2020