Lyssna

Arbete eller studier?

Många gånger kan en individ med avslutad utländsk utbildning rent formellt gå direkt ut på arbetsmarknaden. Ibland kan det dock vara bra, eller till och med krävas, att man validerar eller kompletterar sin utbildning även om den är avslutad.

Vidare studier kan vara självklart

För den som gått en teoretisk gymnasieutbildning i sitt hemland kan högskolestudier på grundnivå vara den självklara vägen till arbete. Se avsnittet Högskola med utländska meriter

Även den som har med sig en utländsk akademisk grundexamen kan vilja läsa vidare och då på avancerad nivå. I de fallen är det enklast att hänvisa till högskolornas webbplatser. 

Studera.nu på engelska 

Tipsa gärna om den engelska ingången på Studera.nu med anpassad information för nya svenskar som hellre läser texter på engelska. 

Under grå knappen Andra språk på startsidan för Studera.nu finns allmän information om högskolestudier på arabiska, persiska, somaliska och fler språk

Högskolans utbud 

För den som vill se hela det ”vanliga” utbildningsutbudet vid svenska högskolor är det enklast att använda funktionen Jämför utbildning på Studera.nu. Där kan en blivande sökande se vilka utbildningar som ges inom ett visst område och vid vilket lärosäte, både kurser och program (på svenska).

För den som funderar på mastersstudier finns ett stort utbud av utbildningar med undervisningsspråk engelska på Antagning.se alternativt Universityadmissions.se

Yrkeshögskolans utbud

Yrkeshögskolans utbildningar har en stark koppling till arbetsmarknaden och de aktuella behov som olika branscher har. 

Läs mer på Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats.  

En person med en avslutad akademisk utbildning bör inte anvisas till en YH-utbildning inom samma ämnesområde. Försök istället identifiera om det finns en mer anpassad väg ut på arbetsmarknaden, så som exempelvis Korta vägen.

Senast uppdaterad: 6 oktober 2017