Lyssna

Komplettera och förkorta vägen

Det finns många insatser från organisationer och utbildningsanordnare som försöker förkorta och förenkla för en person med en utländsk utbildning att nå arbetsmarknaden. Här har vi samlat en hel del bra exempel, initiativ och länkar.

Kompletterande utbildningar

Flera aktörer erbjuder kompletteringsutbildningar för nyanlända med utländsk utbildning, både generella och riktade för olika yrkesgrupper. Studier i svenska språket ingår ofta. Både anordnare och utbildningar kan variera över tid och plats, så försök ta reda på hur det ser ut i din region.

Utbildning i svenska språket

Samtliga kommuner är ålagda att anordna undervisning i Svenska för invandrare, Sfi. Vissa har ytterligare utbildningar riktade till nyanlända, som ibland kan göra att vägen till arbetsmarknaden kortas.

Initiativ i Stockholms län

I exempelvis Stockholms län anordnas SFX, Svenska för yrkesutbildade och SIFA,
Stockholms intensivsvenska för akademiker.

Tips i din region: För att se vilka initiativ som tagits din närregion, gå in på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) idébank för integrationsarbetet.

Korta vägen för utländska akademiker

Korta vägen finns på ett 20-tal orter i Sverige. Arrangörerna bedriver anpassad undervisning i svenska för utländska akademiker som en del i ett utbildnings-paket. Korta vägen upphandlas av Arbetsförmedlingen och genomförs på de flesta orter av Folkuniversitetet.

Det är Arbetsförmedlingen som hänvisar personer till Korta vägen.

Svenska under asyltiden

Numera kan man även läsa svenska under asyltiden, och många studieförbund anordnar kurser i grundläggande svenska. Kontrollera vad som gäller i just din hemkommun. Som nyanländ kan man också läsa svenska på egen hand. På Informationsverige.se finns en bra sammanställning över utbudet. 

Svenska institutet tillhandahåller en sida Learning Swedish för undervisning eller självstudier. 

Svenska på högskolan

Flera högskolor erbjuder behörighetsgivande intensivkurser för utländska akademiker. Kursen vänder sig till dem som vill förbereda sig inför högskolestudier i Sverige.

Läs mer på respektive lärosätes hemsida eller på Studyinsweden.se 

Aspirantutbildning

Malmö högskola ger en generell kompletteringsutbildning för utländska akademiker med individuell studieplan.

Läs mer på Malmö högskolas webbplats 

Kompletterande utbildning för reglerade yrken

Lärare

Utländska lärares vidareutbildning, ULV, bedrivs som en kompletterande utbildning vid sex lärosäten, med Stockholms universitet som nationell samordnare.

Läs mer på Stockholms universitets webbplats 

Läkare, tandläkare och sjuksköterskor

I Stockholm, Göteborg och Linköping ger tre lärosäten en kompletterande utbildning för läkare, tandläkare och sjuksköterskor med utländsk examen.

Läs mer under Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitets webbplats

Biomedicinsk analytiker

Linköpings universitet ger en kompletterande utbildning för biomedicinska analytiker.

Läs mer på Linköpings universitets webbplats 

Senast uppdaterad: 8 juli 2016