Lyssna

Komplettera och förkorta vägen

Det finns många insatser från organisationer och utbildningsanordnare som försöker förkorta och förenkla för en person med en utländsk utbildning att nå arbetsmarknaden. Här har vi samlat en hel del bra exempel, initiativ och länkar.

Kompletterande utbildningar

Flera aktörer erbjuder kompletteringsutbildningar för nyanlända med utländsk utbildning, både generella och riktade för olika yrkesgrupper. Studier i svenska språket ingår ofta. Både anordnare och utbildningar kan variera över tid och plats, så försök ta reda på hur det ser ut i din region.

Utbildning i svenska språket

Samtliga kommuner är ålagda att anordna undervisning i Svenska för invandrare, Sfi. Vissa har ytterligare utbildningar riktade till nyanlända, som ibland kan göra att vägen till arbetsmarknaden kortas.

Initiativ i Stockholms län

I exempelvis Stockholms län anordnas SFX, Svenska för yrkesutbildade och SIFA,
Stockholms intensivsvenska för akademiker.

Tips i din region: För att se vilka initiativ som tagits din närregion, gå in på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) idébank för integrationsarbetet.

Korta vägen för utländska akademiker

Korta vägen finns på ett 20-tal orter i Sverige. Arrangörerna bedriver anpassad undervisning i svenska för utländska akademiker som en del i ett utbildnings-paket. Korta vägen upphandlas av Arbetsförmedlingen och genomförs på de flesta orter av Folkuniversitetet.

Det är Arbetsförmedlingen som hänvisar personer till Korta vägen.

Svenska under asyltiden

Numera kan man även läsa svenska under asyltiden, och många studieförbund anordnar kurser i grundläggande svenska. Kontrollera vad som gäller i just din hemkommun. Som nyanländ kan man också läsa svenska på egen hand. På Informationsverige.se finns en bra sammanställning över utbudet. 

Svenska institutet tillhandahåller en sida Learning Swedish för undervisning eller självstudier. 

Svenska på högskolan

Flera högskolor erbjuder behörighetsgivande intensivkurser för utländska akademiker. Kursen vänder sig till dem som vill förbereda sig inför högskolestudier i Sverige.

Läs mer på respektive lärosätes hemsida eller på Studyinsweden.se

Kompletterande utbildning på universitet och högskola

Personer med en avklarad högskole- eller universitetsexamen i utlandet kan komplettera sin utbildning i Sverige. I vissa fall är en komplettering bra för att utöka kunskapen om det svenska samhället och i vissa fall behövs det för att kunna jobba inom sitt yrke i Sverige. Vi har samlat alla kompletterade utbildningar på www.studera.nu/komplettera

Senast uppdaterad: 10 oktober 2017