Lyssna

Lättare ut i arbete

Många organisationer och utbildningsanordnare försöker göra det lättare för personer med utländsk utbildning att komma ut på arbetsmarknaden. Här har vi samlat bra exempel, initiativ och länkar.

Kompletterande utbildningar

Flera aktörer erbjuder kompletteringsutbildningar för nyanlända med utländsk utbildning, både generella och riktade för olika yrkesgrupper. Studier i svenska ingår ofta. Både anordnare och utbildningar kan variera över tid och plats - ta reda på hur det ser ut i din region.

Utbildning i svenska

Samtliga kommuner ska anordna undervisning i Svenska för invandrare, Sfi. Vissa har ytterligare utbildningar riktade till nyanlända, som kan korta vägen till arbetsmarknaden.För att se vilka initiativ som tagits din region, gå in på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) idébank för integrationsarbete.

Korta vägen för utländska akademiker

Korta vägen finns på ett 20-tal orter i Sverige. Arrangörerna bedriver anpassad undervisning i svenska för utländska akademiker som en del i ett utbildningspaket. Korta vägen upphandlas av Arbetsförmedlingen och genomförs på de flesta orter av Folkuniversitetet.

Det är Arbetsförmedlingen som hänvisar personer till Korta vägen.

Svenska under asyltiden

Numera kan man även läsa svenska under asyltiden, och många studieförbund anordnar kurser i grundläggande svenska. Kontrollera vad som gäller i just din hemkommun. Som nyanländ kan man också läsa svenska på egen hand. På Informationsverige.se finns en bra sammanställning över utbudet. 

Svenska institutet tillhandahåller en sida Learning Swedish för undervisning eller självstudier. 

Kompletterande högskoleutbildning

Personer med avslutad högskole- eller universitetsexamen i utlandet kan komplettera sin utbildning i Sverige. Det kan öka kunskapen om det svenska samhället, vilket i vissa fall behövs för att kunna jobba inom sitt yrke i Sverige. Här hittar du alla kompletterande utbildningar.

Senast uppdaterad: 30 oktober 2018