Lyssna

Oavslutade studier

Att inte ha avslutat sina studier i det land där man har påbörjat dem blir allt vanligare. För individen finns då två möjligheter: att läsa vidare och avsluta sina studier eller att låta validera sina kunskaper.

Tillgodoräknande

Den som har påbörjat men inte slutfört en eftergymnasial utbildning, kan söka till en likvärdig högskoleutbildning eller en yrkeshögskoleutbildning i Sverige för att sedan få delar av den tidigare utbildningen tillgodoräknad av utbildningsanordnaren.

Tillgodoräknandet kan antingen ske genom att utbildningsanordnaren godkänner tidigare kurser, alternativt genomför en form av validering även kallad reell kompetensbedömning. Syfte är att testa av att individen besitter den behörighet/kompetensnivå som efterfrågas. 

Hänvisa gärna till ingången Ny i Sverige på Studera.nu för akademiska utbildningar, och till Myndigheten för yrkeshögskolan för eftergymnasiala yrkesutbildningar.

Inför arbete

Om en individ inte vill eller av olika anledningar inte kan avsluta sin utbildning i Sverige, men har tidigare arbetslivserfarenhet och annan informell kunskap, kan man istället låta validera dens samlade kompetens. Syftet för valideringen är då inte att studera vidare utan att kunna påvisa sin kompetens vid arbetssökande. 

Läs mer på Arbetsförmedlingens webbplats om att lyfta fram sin kompetens med hjälp av validering. 

Senast uppdaterad: 7 mars 2018