Lyssna

Länkar och aktörer

Här har vi samlat länkar till andra myndigheter och aktörer som kan vara bra för dig som vägledare att känna till.

Arbetsförmedlingen

Inom ramen för AF:s etableringsuppdrag finns ett antal verktyg med syfte att underlätta för den nyanlända att komma ut på arbetsmarknaden:

Till Insatser för nyanlända 

Till Validera kompetensen

I dagsläget finns det 25 branschmodeller för yrkesvalidering, vilket omfattar cirka 140 yrkesroller.

Läs mer på www.valideringsinfo.se och sök efter valideringsutförare.

Yrkeskompetensbedömning, en handledd praktik ute på en arbetsplats. Inför praktiken får den sökande fylla i ett själv-skattningsformulär som beskriver den samlade kompetens man har. Självskattningsformuläret finns för 17 branscher och på 12 språk. 

Läs mer här

Nystartsjobb för nyanlända – en subventionerad anställningsform.

Läs mer här

Snabbspår för utvalda yrkeskategorier, där syftet är att hitta snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända som har utbildning och yrkeserfarenhet som efterfrågas på arbetsmarknaden. Några exempel på yrken som berörs är kockar, läkare, sjuksköterskor, apotekare och lärare. Inom ramen för snabbspåren använder sig AF av yrkeskompetensbedömning och yrkessvenska. Den lokala Arbetsförmedlingen har mer information.

Sveriges kommuner och landsting, SKL

SKL har satt samman en idébank där kommuner, landsting och regioner i sin roll som arbetsgivare beskriver vad de gör för att underlätta nyanländas etablering.

Läs mer här

SKL har även tagit fram en skrift om insatser för utländska akademiker, utgiven år 2014 av flera branschförbund.

Du når den här

Läsa vidare eller komplettera sin utbildning

För den som är nyanländ i Sverige och är intresserad av att läsa vidare på högskola/universitet finns en specifik ingång på Studera.nu: 

Till Ny i Sverige

På Studera.nu finns dessutom sökmotorn Jämför utbildning, som inte enbart beskriver olika utbildningar, utan också har information om antagningspoäng, kvalitet och framtida arbetsmarknad. 

För den som har en avslutad utländsk högskole- eller universitetsexamen kan man komplettera sin utbildning i Sverige. I vissa fall är en komplettering bra för att utöka kunskapen om det svenska samhället och i vissa fall behövs det för att kunna jobba inom ett yrke i Sverige. Läs även mer om olika kompletterande utbildningar på Studera.nu.

Den som istället är intresserad av att läsa en yrkeshögskoleutbildning, hittar utbildningar på Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats

Nätverk, mentorer, praktikprogram och andra initiativ

Oavsett vad man ska göra, så kan ett nätverk, en mentor eller en praktikplats vara ett bra sätt att lära känna den svenska arbetsmarknaden på. Här nämner vi några enskilda aktörer, men det finns givetvis fler.

Nätverk

  • Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation, har på sin webbplats information som riktar sig till nyanlända under rubriken omstart.

  • Yrkesdörren är en organisation som skapar yrkesnätverk mellan etablerade och nya svenskar.

Mentorskapsprogram

  • ALMI mentorsprogram för företagare med fokus import och export beskrivs på deras webbplats.  

  • Mitt Liv för olika yrkeskategorier, verksamma i Göteborg, Stockholm, Malmö och Östergötland (Norrköping och Linköping). 

  • Mentorsprogram i samverkan med Stockholms läns SIFA-utbildningar (intensivsvenska för akademiker):

Praktikprogram

  • Jobbsprånget är ett fyra månader långt praktikprogram som drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin och riktar sig till nyanlända akademiker. Läs mer på jobbsprångets webbplats.

Andra initiativ

Många nya initiativ finns för rekrytering, matchning och för att hjälpa framförallt nyanlända att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Två exempel är Just Arrived och Academic Works Job preparation programme.

Senast uppdaterad: 28 november 2017