Lyssna

Ett utlåtande - en möjlighet

Ett utlåtande från UHR visar vad den utländska utbildningen motsvarar i det svenska utbildningssystemet och kan vara till hjälp för arbetsgivare när personen ifråga söker jobb.

Den som är medborgare i ett EU/EES-land eller har ansökt om uppehållstillstånd/asyl i Sverige kan ansöka om en bedömning och få ett utlåtande över sin utbildning. Att ansöka om en bedömning är kostnadsfritt. En person kan alltså ansöka redan innan den har fått svr på sin ansökan om uppehållstillstånd.

UHR:s bedömningar

UHR gör bedömningar av utbildningar från erkända utbildningsanordnare och baserar bedömningen på utbildningsdokument och på gemensamma regler för erkännande av utbildning.

Information på flera språk

UHR har tagit fram informationsblad på flera språk så att personen du vägleder lättare ska kunna ta till sig informationen på egen hand. Bladet förklarar kort vad ett utlåtande över en utländsk utbildning är och hur man går till väga för att ansöka om en bedömning. Du hittar dem längst ner på sidan. 

Webbansökan underlättar

Den som vill få ett utlåtande av sin utländska utbildning, ansöker enklast via webbtjänsten utbildningsbedomning.uhr.se.

Det kan vara bra att veta att även kortadressen ub.uhr.se fungerar.

Ansökan är självinstruerande och användaren guidas genom de åtta stegen med information om vad som ska fyllas i och vilka dokument som ska laddas upp, hur lång väntetiden är och hur man skapar ett konto med mera. 

Webbtjänsten finns också i en engelsk version och den som hellre läser instruktionen på arabiska kan ladda ner den som pdf.  Under Frågor och svar finns svar på på de vanligaste frågorna. 

Instruktionsfilm och steg-för-steg-guider 

För att du som vägledare ska kunna visa hur man använder tjänsten utan att själv behöva skapa ett konto, har vi tag fram en instruktionsfilm och en guide som beskriver de olika stegen i tjänsten. 

Kommunikatör Ida Larsten visar.

En komplett ansökan behandlas snabbare

Att det ska behöva ta så lång tid att få en bedömning, får vi ofta höra. I de flesta fall beror det på att vi inte fått in de dokument som krävs, utan måste be sökande komplettera sin ansökan. 

Tänk på att kompletterande dokument till ett redan skapat bedömningsärende ska skickas med vanlig post till UHR. Dessa dokument ska vara kopior och behöver inte vidimeras.

Här berättar vi mer om vårt arbete

Malin Jönsson, utredare vid Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning, beskriver processen och tipsar om några verktyg för dig som är vägledare.

Senast uppdaterad: 10 januari 2018