Lyssna

Ett utlåtande - en möjlighet

Ett utlåtande från UHR visar vad den utländska utbildningen motsvarar i det svenska utbildningssystemet och kan vara till hjälp för arbetsgivare när personen ifråga söker jobb.

Under vårvintern 2019 lanserar vi ett digitalt utlåtande för bedömning av utländsk utbildning, som ska ersätta utlåtandet på papper.

Den som är medborgare i ett EU/EES-land eller har ansökt om uppehållstillstånd/asyl i Sverige kan ansöka om en bedömning och få ett utlåtande över sin utbildning. Att ansöka om en bedömning är kostnadsfritt. Det går alltså att ansöka redan innan man har fått svar på en ansökan om uppehållstillstånd.

UHR:s bedömningar

UHR gör bedömningar av utbildningar från erkända utbildningsanordnare och baserar bedömningen på utbildningsdokument och på gemensamma regler för erkännande av utbildning.

Information på flera språk

UHR har tagit fram informationsblad på flera språk så att personen du vägleder lättare ska kunna ta till sig informationen på egen hand. Bladet förklarar kort vad ett utlåtande över en utländsk utbildning är och hur man går till väga för att ansöka om en bedömning.

Ladda ner våra informationsblad.

En komplett ansökan behandlas snabbare

Om en bedömning tar lång tid beror det ofta på att vi inte fått in de dokument som krävs, utan måste be sökande komplettera sin ansökan.

Detta behöver förberedas innan ansökan.

Ansök på vår webbplats, tjänsten finns även på engelska.

Senast uppdaterad: 26 april 2019