Lyssna

Verktyg och och stöd

Beroende på personens utbildningsbakgrund och var i processen han eller hon befinner sig, finns olika verktyg som UHR har tagit fram för att underlätta vägledningsarbetet.

UHR:s bedömningshandbok för gymnasiala meriter

visar bland annat vilka utbildningar som ger grundläggande behöriget till högskolestudier och vad dokumenten heter. Webbhandboken är framför allt ett verktyg för antagningshandläggare, men som vägledare kan det vara bra att kunna stämma av behörighetsnivåer från vissa länder och vad exemeplvis en avslutad gymnasieutbildning från Irak heter. 

Till bedömningshandboken för utländska gymnasiala meriter

NARIC-portalen (tidigare bedömningsportalen) 

är ett stöd för dig som arbetar eller kommer i kontakt med erkännande av högre utbildning. Här hittar du information om olika länders utbildningssystem, med betoning på eftergymnasial och akademisk nivå. Portalen är primärt framtagen för antagningshandläggare inom högskolan, men den fungerar även för vägledare, etableringshandläggare vid Arbetsförmedlingen och handläggare vid Migrationsverket.

Skaffa dig konto enkelt här

Frågeforum

I portalen finns även ett forum kallat Frågor & svar. Har du en fråga, börja med att se om det redan finns ett svar på den (för närvarande finns det cirka 1 000 frågor och svar i forumet). Hittar du inte det du vill fråga om, lägg själv in din fråga.

ENIC-NARIC sökdatabasen ingår i portalen och visar tidigare utlåtanden över utländsk akademisk utbildning, från 2012 och framåt. Bedömningen baseras på den sökandes egna utbildningshandlingar. Databasen ger besked om att utbildningen uppfyller UHR:s bedömningskriterier. Bedömningen uttrycks i termer av svenska examina och inte i poäng.

Webbansökan för bedömning av utländsk utbildning 

För att enklare kunna visa förloppet i tjänsten, har vi tagit fram guider på svenska, engelska och arabiska. Se nedan. 

Tjänsten på svenska når du här. 

Tjänsten på engelska når du här. Där finns också en pdf på arabiska för sökande som beskriver hur man går till väga.

Mer om bedömning av utländsk utbildning
Mer information om bedömning av utländsk utbildning finns samlat på www.uhr.se/bedomning och på vår engelska sida www.uhr.se/recognition

Senast uppdaterad: 26 april 2019