I år firar EU 50 år av fri rörlighet. Det vill man uppmärksamma genom att bjuda in så kallade #EUmovers att dela med sig av sin historia.

Inbjudan går ut brett 

Inbjudan vänder sig till alla - alltifrån dem som arbetade i ett annat land för flera årtionden sedan, till dem som idag bor och arbetar utomlands.

Ta gärna del av EU:s kampanjfilm här

Verktyg för rörlighet underlättar

Den fria rörligheten är en av unionens fyra grundläggande friheter. Just nu arbetar runt 17 miljoner européer i ett annat land och 4% av EU:s befolkning i arbetsför ålder bor i ett annat EU-land. Av dessa är 55% män och 45% kvinnor.

I en ny EU-rapport konstateras att de verktyg som Europeiska kommissionen har infört, som stödjer arbetstagarnas fria rörlighet, förtjänar att bli bättre kända. Hit hör t ex Eures-portalen för lediga tjänster inom EU.

Ta del av rapporten på Euroguidance' webbplats

Rätten att studera utomlands

Den fria rörligheten för personer handlar även om EU-medborgares rätt att resa till ett annat EU-land för att studera. På webbplatsen Studera.nu ligger nu en digital kampanj,  ”Fortsätt förändras” som ska locka fler studenter att plugga utomlands genom programmet Erasmus+.

Använd gärna kampanj-filmen som inspiration när du ska informera studenter om internationella möjligheter. 

Se hela kampanjen på Studera.nu

Samma förmåner i alla länder

Grundprincipen för den fria rörligheten är att EU-medborgare ska ha rätt till samma förmåner som värdlandets medborgare. Det gäller till exempel anställning, lön, arbetsvillkor samt sociala och skattemässiga förmåner. En medborgare i ett EU-land får alltså inte diskrimineras i andra EU-länder på grund av sin nationalitet.