OECD:s direktorat för sysselsättning, arbete och sociala frågor har kartlagt effektiviteten och uthålligheten i utbudet av karriärvägledning för vuxna i olika länder.

OECD är akronymen för The Organisation for Economic Cooperation and Development. Som en del av kartläggningsprojektet genomförde OECD en undersökning i sex länder (Chile, Frankrike, Tyskland, Italien, Nya Zeeland och USA) för att bättre förstå användarupplevelsen och eventuella hinder som vuxna kan möta när det gäller åtkomst till vägledningstjänster.

Publikationen är tillgänglig som PDF på OECD Library's webbplats