Euroguidance Danmark bjuder, i samarbete med Syddansk Universitet (SDU) in till ett tvådagars studiebesök i Odense 14-15 maj 2019 för högskolans vägledare.

Ta del av lärosätets strategiska insatser

Under studiebesöket delar Syddansk Universitet med sig av sina erfarenheter av att arbeta strategiskt med karriär och anställningsbarhet: 

Du kommer till exempel att få höra om hur universitetet har infört en kurs i karriärkunskap (Career Management Skills, CMS) inom ramen för studieprogrammen. Vilka är erfarenheterna och resultaten? Har CMS-aktiviteterna hjälpt de nya kandidaterna att hitta ett jobb efter sin examen? Presentationer och utbyte av erfarenheter.

Målgrupp: Studie- och karriärvägledare inom universitet och högskolor.

Kostnad: Två nätter på hotell i Odense är betalt, men resa och eventuellt övrigt boende bekostas av dig själv. 

Tidpunkt: 14 –15 maj 2019, med ankomst 13 maj. 

Arbetsspråket är engelska och vägledare från flera länder i Europa kommer att delta i besöket.

Om du vill delta är du välkommen att skicka en intresseanmälan senast 15 mars till euroguidance.sweden@uhr.se. Döp mejlet ”Studiebesök Odense”.

Mer information hittar du här (pdf)