Inom ramen för Erasmus+ programmet (s k TCA – transnational cooperative activities) anordnar Danmark ett seminarium för vägledare den 17 -20 juni i Köpenhamn. Som svensk vägledare har du möjlighet att delta och få både resa, boende och avgift betald av UHR.

Målgruppen för seminariet är studie- och yrkesvägledare som arbetar inom grundläggande yrkesutbildning (s k IVET – Initial Vocational Education). Seminariet kommer att ge en inblick i det danska systemet och öppna upp för diskussioner om hur man kan öka attraktionskraften och deltagandet inom grundläggande yrkesutbildning.

Under seminariet får man även ta del av information om ett dansk projekt på området och göra studiebesök på ett vägledningscenter för unga.

Med seminariet vill man:

  • Öka medvetenheten om vägledningens roll inom ramen för yrkesutbildning.
  • Främja diskussion runt utmaningarna med grundläggande yrkesutbildning.
  • Bidra till nätverkande och erfarenhetsutbyte.
  • Inspirera för framtida arbete och europeiska projekt på området.

Som svensk vägledare, verksam inom ett yrkesinriktat gymnasieprogram, har du möjlighet att skicka in en ansökan för att delta i seminariet. UHR kommer att bekosta deltagandet för 2-3 vägledare från Sverige.

Sista ansökningsdag är den 1 juni 2018 (framflyttad från april)