På Euroguidance-nätverkets webbplats ligger två webbinarier som du kan ta del av när det passar dig. Det ena tar upp socio-emotionella aspekter på karriärutveckling och det andra belyser hur erfarenheter från projekt inom Erasmus+ kan bidra till utvecklingen av vägledningstjänster.