Du som arbetar med stöd och vägledning till vuxna som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, är välkommen att anmäla dig till ett seminarium i Nederländerna 6 - 8 oktober. UHR förmedlar två platser och står för boende och seminariekostnad.

Vägledning till arbetsmarknaden 

Du får här möjlighet att dela och ta del av erfarenheter och arbetssätt som stärker möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden. Fokus ligger på tre grupper: unga vuxna som inte studerar, är i arbete eller praktik (NEETs), vuxna med vissa funktionsvariationer och vuxna som saknar eller har bristande grundläggande färdigheter.

Du fördjupar dig i temat vägledning till arbetsmarknaden, nätverkar med kollegor från övriga kollegor och diskuterar idéer för ett framtida projekt på temat. Du kan vara ny som ansökare eller har ett pågående projekt som du vill utveckla.

Läs mer om kontaktseminariet på Utbyten.se