2020 var ett exceptionellt år. Internationellt utbyte och samarbete är centrala inslag i Euroguidance verksamhet och Covid19-krisen drabbade därför hela nätverket hårt. Ta del av utmaningar och lösningar i årssammanfattningen Euroguidance Highlights.

Under året som gick visade nätverket prov på både flexibilitet och nyskapande när man förvandlade planerade fysiska händelser till digitala varianter.

"Tillsammans är vi starkare" var budskapet som nätverket kommunicerade till vägledare över hela Europa förra våren. Genom det ville man peka på det digitala stöd som finns tillgängligt i form av webbinarier, onlinekurser, virtuella konferenser, fjärrstudiebesök samt som allmän nyhetsbevakning och social interaktion, för utbyte med kollegor i andra länder som upplever samma utmanande tider.

Som ett nätverk skulle vi inte ha uppnått så mycket utan våra partners och intressenter. Vi hoppas att du som vägledare vill läsa om några av våra initiativ som ägde rum 2020, både vid de nationella Euroguidance-centren och på nätverksnivå:

Euroguidance Highlights som bläddringsbar pdf 

70 fullmatade sidor på Euroguidancenätverkets webbplats