I den nyligen utkomna Euroguidance Highlights 2017 sammanfattar Euroguidance-nätverket det arbete som utförts i 37 länder i Europa under året.

Publikationen är ett slags återkommande digital verksamhetsberättelse som illustrerar nätverkets aktiviteter inom vägledningsområdet. Här kan man läsa om projekt, verktyg och arbetsmetoder samt om en rad olika evenemang som genomförts under året. Man får en inblick både i nätverksgemensamma satsningar och enskilda länders aktiviteter.

2017 var ett speciellt år för Euroguidance, som firade sitt 25-årsjubileum med att bland annat organisera en vägledningsvecka i Estland och lansera en helt ny webbplats på euroguidance.eu. 

För svensk del kan man stolt konstatera att Euroguidance Sweden är väl synlig, både som ledare för ”Strategy and Quality Working Group” och som arrangör och medverkande i flera olika event.

Du kan ta del av publikationen genom Euroguidance-nätverkets webbplats.